မႏၲေလး ေဖာင္ေတာ္ဦး ေက်ာင္းသို႔ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေငြလွဴဒါန္းႏိုင္

မႏၲေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းသုိ႔ အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္
ေငြလွဴဒါန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ေတာင္ဦးေက်ာင္းကုိ အြန္လုိင္းမွ ေငြလွဴဒါန္းလုိပါက
ေဖာင္ေတာ္ဦးပရဟိေက်ာင္း၏ Wave Account နံပါတ္ 09771315038 ႏွင့္
MPT မွတဆင့္ 2801 ထံ မက္ေဆ့ေပးပို႔၍လည္း လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။

ျပည္ပမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ www.pdoeducation.org သုိ႔
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဦးေတေဇာဘာသက
မိန္႔ၾကားသည္။ အေသးစိတ္ေမးျမန္းလုိပါက ဦးေတေဇာဘာသ (ဖုန္း ဝ၉၇၆၇၁၁၉၈ဝ၄)၊
ဦးဥတၱမသာရ (ဖုန္း ဝ၉၇၉၉၈၉ဝ၁၇၇)၊ ေဒၚခင္ခ်စ္ဝင္း (ဖုန္း ဝ၉၇၉၈၇၉၃၁၆၆) တုိ႔ကုိ
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၈,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို
ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း