ေရမီတာခႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မသမာမႈမ်ား ရွိပါက စည္ပင္သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္

စည္ပင္သာယာသို႔ ေပးေဆာင္ရေသာ ေရဖိုး ေရခ ေျပစာတစ္ေစာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)စည္ပင္သာယာသို႔ ေပးေဆာင္ရေသာ ေရဖိုး ေရခ ေျပစာတစ္ေစာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေရဖိုးေရခ ေကာက္ခံရန္အတြက္
ေရမီတာဖတ္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိပါက စည္ပင္သာယာ
အခြန္ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနက ေကာ္မတီဝင္ 
ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္မွ စတင္ၿပီး စည္ပင္သာယာ ေရႏွင္႔ သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ ေရေပးေဝေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရသုံးစြဲသူမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္သတင္း
ပို႔ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မႏၲေလးေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွစ၍
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေနေၾကာင္း၊ ၄င္းျပင္ ေရမီတာဖတ္သူမ်ား မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား
ရွိပါက တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇာ
ေအာင္က ေျပာသည္။

''ေရသုံးစြဲသူေတြ လတ္တေလာအမ်ားဆုံးၾကံဳေနၾကတာက ေရအျပည့္အဝ မရတာ၊
ေရပိုက္ေပါက္တာေတြေပါ့။ ဒါေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔ ေရနဲ႔ သန္႔ရွင္းမႈဌာနက ႀကိဳးစား
ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာက ေရမီတာဖတ္သူေတြ မမွန္မကန္ အလြဲ
သုံးစားလုပ္တာမ်ဳိးရွိခဲ့ရင္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ဌာနကို အေၾကာင္းၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေရမီတာနံပါတ္ေတြမလည္ေအာင္ တုတ္နဲ႔ထိုးတာ၊ အိမ္ရွင္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ဘယ္ေလာက္
ႏႈန္းနဲ႔လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေငြယူတာမ်ဳိးေတြရွိရင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။ အေရးယူေပးပါမယ္''
ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာက ၿမိဳ႕လူထုကို ေရမီတာစနစ္ျဖင့္ ေရေပးေဝရာတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာဘ႑ာႏွစ္
တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၇ဝဝ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာ
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ စည္ပင္သာယာ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္အစည္းအေဝး
ခန္းမတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္
ေျပာသည္။ စည္ပင္သာယာမွာ မိမိ ဘတ္ဂ်က္အေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ရာ
ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ရန္အတြက္ ေရမီတာခမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ လက္ရွိႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္သုံးတစ္ယူနစ္
(ဂါလန္ ၂၂ဝ)လွ်င္ ၈၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂ဝဝ၊ စီးပြားသုံး တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၁ဝ မွ က်ပ္
၂၆ဝ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စက္႐ုံသုံး တစ္ယူနစ္လွ်င္က်ပ္ ၄၄ဝ မွ က်ပ္ ၆၆ဝ၊
ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စက္႐ုံသုံး တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၈၈ဝမွ က်ပ္ ၁,၁ဝဝ၊ သုံးလ
တစ္ရစ္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရမီတာခမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈႏွင္႔ ေရသုံးစြဲမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးမ်ားမွ အထက္ပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ရာတြင္ ေရပိုက္ေပါက္ေသာ
ျပႆနာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရမရမႈျပႆနာမ်ား ၾကံဳေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက အခြန္တိုးေကာက္ၿပီး
အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ေရခ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၂ဝဝ ဆို ေရသုံးစြဲသူေတြ ေပးလို႔ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဆိုးဆုံးကို မေျပာခ်င္တာက အိမ္ကိုေရမီတာ
လာေကာက္ေတာ့ (မီတာဖတ္သူက) နားလည္မႈယူရေအာင္လို႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို
လည္း ဝန္ထမ္းလားလို႔ ေမးတယ္။ ေရခြန္ က်ပ္၁ဝ,ဝဝဝ က်တယ္ဆိုရင္ စည္ပင္က်ပ္
၅,ဝဝဝ၊ က်န္ ၅,ဝဝဝ ကို တစ္ဝက္စီစားလို႔ ေျပာတယ္။အခု ဒါမ်ဳိးေတြရွိလား၊ မရွိလားေတာ့
မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခြန္တိုးေကာက္ၿပီး အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္သလို ျဖစ္မွာစိုးပါ
တယ္''ဟု ဇြန္ ၂၆ ရက္ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုပါရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စည္ပင္သာယာေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာနက ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေရေပး
ေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရပိုက္မ်ားေပါက္ျခင္း၊ ေရသန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း၊
ပုံမွန္ေရေပးေဝေနရာမွ (၂၄) နာရီေက်ာ္သည္အထိ ေရမလာျခင္း၊ ေရမီတာအသစ္
တပ္ဆင္ရန္ စုံစမ္းျခင္း၊ ေရေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရပိုက္သြယ္တန္းမႈ၊ မီတာတပ္ဆင္မႈ၊
ေရဖိုး ေရခေကာက္ခံမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက နံနက္ ၉ နာရီမွ
ညေန ၅ နာရီအတြင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဆက္သြယ္ သတင္းပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မ်ားကို မႏၲေလးေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပေပးေနသည္။

၄င္းတြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝ၉၉၁ဝဝ၇၃၂၇၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္
ဝ၉၂ဝ၅၃၇၂၃၊ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝ၉၂၂၂၅၆၉၉၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ဝ၉၄၃ဝဝ၈၉၁၈၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝ၉၇၉၇၅ဝဝ၃၂၆၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္
ဝ၉၅၁ဝ-၅၄၅၆ စေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း