လူနာေစာင့္မ်ား တည္းခိုေရး အေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာအခက္အခဲရိွေန

မႏၲေလး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ လူနာေစာင့္မ်ားအတြက္ ခ်ဳိသာေသာ
ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးေခ်ရသည့္ တည္းခိုစရာအေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာ အခက္အခဲရိွေန
ေသးေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုလ ၁ဝ ရက္က ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္
ေျမအမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို တိုင္းေဒသႀကီး
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဆး႐ံုပရဝဏ္အတြင္း ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း၊ ဓာတ္ကင္ျခင္း
ခံယူလ်က္ရိွေသာ လူနာမိသားစုမ်ား၊ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာ ခြဲစိတ္႐ံုတြင္
တက္ေရာက္ေနသည့္ လူနာရွင္မ်ား၊ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္၊ နာတာရွည္ ဖ်ားနာေဆာင္မ်ားတြင္
တက္ေရာက္ေနသည့္ လူနာရွင္မ်ားကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္
ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသည္ တစ္ေန႔ လူနာဦးေရ ပ်မ္းမွ် ၁,၄၅ဝတက္ေရာက္ကုသလ်က္ရိွၿပီး
အမွန္တကယ္ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားအတြက္ အားကိုးရာ ေဆး႐ံုႀကီး
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဝးမွ လာေရာက္ကုသသူမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး တည္းခိုေနထိုင္ရန္ အဆင္မေျပသည့္
အတြက္ ေဆး႐ံုအတြင္း ျဖစ္သလိုေနထိုင္ျခင္းမ်ားရိွသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း