ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်းရြာရိွ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေျပလည္မႈရရိွ

ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု အီးပီေအေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု အီးပီေအ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာရိွ ေဒသခံမ်ား၏
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေျပလည္မႈမ်ား ရရိွခဲ့သည္။

ယခုလ ၇ ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယင္းစကားဝိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး
ရရိွေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို တင္ျပရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း အလွဴရွင္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔
ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အေမစုကို အျပင္မွာလည္း ဒီအသက္အရြယ္အထိ တစ္ခါမွာ မျမင္ဖူးခဲ့ဘူး။ အခု ရြာကိုလာမယ္
ဆိုေတာ့ မနက္ကတည္းက ထြက္ေစာင့္ေနလိုက္တယ္။ ရြာမွာကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္
လမ္းေတြအေတာ္ေလး ေကာင္းသြားတယ္။ အရင္ဆိုရင္သြားေရး လာေရး ခက္တာေပါ့။
ဝမ္းလည္းသာတယ္။ ရြာကိုလည္း လူေတြအမ်ားႀကီး လာၾကေတာ့ ေပ်ာ္တယ္။
လိုအပ္ခ်က္ကေလးေတြ အဆင္ေျပသြားတယ္ ၾကားေတာ့လည္း စိတ္ခ်မ္းသာတာေပါ့''ဟု
ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာမွ ေဒသခံ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အရြယ္ေဒၚၫြန္႔ရီက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာရိွ ေဒသခံ သီးႏွံကုန္သည္ပြဲစား
ေဒၚပိုးတီ၊ ေက်ာင္းဆရာ ဦးထြန္းဝင္း၊ ကုန္မ်ဳိးစံု ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚခင္ေဆြ၊ ေတာင္သူ
ဦးေအာင္တင့္၊ ေက်ာင္းသူ မထက္ထက္ေအာင္၊ ကားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးရဲစိန္၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္
ဦးေက်ာ္ဖုန္း၊ ရက္ကန္း႐ံုပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းေဇာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ
ကို ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစုိးရျပန္ၾကားေရး သတင္းဌာနမ်ားက အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းဆရာ ဦးထြန္းဝင္းက လက္ရိွ ေက်းရြာတြင္ သူငယ္တန္းမွပဥၥမတန္းအထိ ပညာသင္ၾကား
ေနသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၉ ဦးရိွၿပီး အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနရသည့္
ေက်ာင္းသား ၅၂ ဦး ရိွေၾကာင္း၊ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာသင္ေဆာင္
လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္
လွဴဒါန္းမႈ လက္ခံရရိွထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က
ေျပာၾကားသည္။

''အခုကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဝမ္းသာစရာ သတင္းပါပဲ။ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေနစဥ္မွာပဲ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို အလွဴရွင္တစ္ဦးက စာသင္ေဆာင္ကို လွဴဒါန္းပါမယ္လို႔ အေၾကာင္းၾကားလာ
ပါတယ္။ ဒီကိစၥလည္း အဆင္ေျပသြားပါတယ္'' ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ဝန္ႀကီးက ေၾကညာခဲ့သည္။

ေတာင္သူတစ္ဦးက မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွႏိုင္မႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
တစ္ပတ္အတြင္း ေရရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေမးခြန္းသံုးခု ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကို
ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္သာရြာမွ ေဒၚျမသန္းရီက ၄င္းတို႔ေက်းရြာတြင္
အိမ္ေျခ ၂၅ဝ ရိွၿပီး ၈၅ အိမ္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေၾကာင္း၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုတစ္ရြာလံုး
မီးလင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ျပန္လည္ေျဖၾကားေနစဥ္ အလွဴရွင္တစ္ဦးက အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္း
ခဲ့သည္။

ေက်းရြာရိွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားက ေသာက္သံုးေရရရိွမႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းတာ
တမံမ်ား ၿပိဳက်ေနမႈအခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ေျပလည္မႈမ်ား ရရိွခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရိွေသးေသာေဒသမ်ားႏွင့္
ေဝးကြာေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္မွ် အေတြးအေခၚရိွသည္၊
စဥ္းစားျခင္း ရိွမရိွ သိရိွႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔က႑အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အဓိကထား
တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း