စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္

စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကိုစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း
ေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ မ်ဳိးေစ့ဌာနခြဲ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ျမတ္ေဆြက
ေျပာသည္။

''ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ မ်ဳိးေစ့ေတြ တင္ေရာင္းတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။
အဲဒါေတြကိုစစ္မယ္။ စစ္ေဆးလို႔ မ်ဳိးေစ့ဥပေဒနဲ႔ ၿငိရင္ ပထမ သတိေပးမယ္။ ေနာက္တစ္ခါေတြ႕ရင္
အေရးယူတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိလာမယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

မ်ဳိးေစ့ဥပေဒကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၁၈ ရက္တြင္ အဆိုပါဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃
ရက္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ မ်ဳိးေစ့အေရာင္းဆိုင္
မ်ားသည္ အဆိုပါဥပေဒကို လိုက္နာမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''မ်ဳိးေစ့ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ထုတ္ထားတဲ့ မ်ဳိးေစ့ ၅၄၃ မ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒီမ်ဳိးေစ့မွ
သံုးလို႔ရတယ္။ အဲဒါမဟုတ္ရင္ အေရးယူလို႔ရတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုအခါ ထိုကဲ့သို႔ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အခု မ်ဳိးသစ္တစ္ခု ေရာက္လာရင္ သူ႔ရဲ႕ အရင္းျမစ္ကို လိုက္ရတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက သြင္းလာတာလဲ၊
တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ရထားၿပီးသားလား၊ မ်ဳိးေစ့အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရထားၿပီးသားလားဆိုတာ
စစ္ေဆးရတယ္''ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

မ်ဳိးေစ့ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ထုတ္ထားေသာ မ်ဳိးေစ့ ၅၄၃ မ်ဳိးတြင္ မပါဝင္ပါက က်န္သည့္
မ်ဳိးေစ့မ်ားကို အသစ္ဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ မ်ဳိးေစ့အသစ္မ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရန္
မ်ဳိးေစ့ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုကြဲျပားျခားနားသည့္
ေဒသသံုးခုတြင္ အနည္းဆံုး တစ္ရာသီ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမွ
အဆိုပါမ်ဳိးသစ္ကို ျဖန္႔ခ်ိရေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ထို႔ျပင္ မ်ဳိးေစ့ကို ထုပ္ပိုးထားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းထားေသာပစၥည္းတြင္ ကုန္အမွတ္
တံဆိပ္၊ မ်ဳိးေစ့အမည္၊ မ်ဳိးေစ့အေလးခ်ိန္၊ မ်ဳိးေစ့အရည္အေသြး၊ သံုးစြဲရန္အၫႊန္းစာ၊
သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ရက္စြဲ၊ လိုင္စင္အမွတ္ႏွင့္ ရက္စြဲ၊ မ်ဳိးေစ့အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အာမခံေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပရမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

''အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္တို႔၊ လိုင္စင္တို႔ မရေသးဘဲနဲ႔ျဖန္႔ရင္ အေရးယူလို႔ရတယ္။ မ်ဳိးေစ့
ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကိုေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ဒါမွမဟုတ္က်ပ္
၁ဝ သိန္းထက္မပိုတဲ့ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္တယ္။ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးလည္း ခ်ႏိုင္တယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း