မေကြးၿမိဳ႕ အေရးေပၚလွ်ပ္စစ္မီး ျဖည့္ဆည္းရန္ ၁,၂၅၀ ေကဗီေအမစ္ဆူဘီရွီ စက္သစ္ႀကီးေရာက္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုး၀န္း၌ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပစၥည္းစီမံ
ေရးဌာနမွ တိုက္႐ိုက္သယ္ယူလာသည့္ ၁,၂၅၀ ေကဗီေအ (ဂ်ပန္မီဆူဘီရွီ) ဒီဇယ္ ဓာတ္အားေပး
စက္တစ္လံုး ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ စက္ႀကီးက မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အေရးႀကီး ဌာနဆိုင္ရာေနရာမ်ား၊ ေဆး႐ံုႏွင့္အမ်ား ျပည္သူ
ရပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေခတၱယာယီျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အေရးေပၚဓာတ္အား ေပးႏိုင္ရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစက္ႀကီးမွာ ၁၄ တန္ ေက်ာ္
ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါကုမၸဏီက မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔သို႔ အေရာက္ပို႔ေပးေနေၾကာင္း
တိုင္း လွ်ပ္စစ္႐ံုးပစၥည္းထိန္း ဦးလွမ်ဳိးက ေျပာျပသည္။

ယခင္က အေရးေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ထြန္းရျခင္းေၾကာင့္
ေပါ့ဆမီးေလာင္ကြ်မ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစက္ႀကီး ေရာက္လာပါက မီးေဘးအႏၲရာယ္
အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲႀကီးေျဖဆိုရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ား စာက်က္ရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳ ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ၀မ္းပန္းတသာေျပာ
ၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း