မုိင္းတံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အရိွန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိင္းက ျမန္မာအစုိးရထံ တုိက္တြန္း

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံ ကိန္းေျခာက္ခုအနက္
မုိင္းတံုေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အရိွန္ျမႇင့္ တင္ေဆာင္
ရြက္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး မစၥတာ ပြန္ဆပ္ ရပ္ခ္တာပြန္ပန္ဆယ္
(Mr.Pongsak Raktapongpaisal) က ျမန္မာအစိုးရ ထံ တိုက္တြန္းလုိက္ေၾကာင္း ေအာက္တို
ဘာ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရ သည္။

"စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျမန္မာ အစုိးရဆီက ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
ေစာင့္ေနပါ တယ္။ တိက်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြရဖို႔ က အလွမ္းေ၀းေနတုန္းပဲ"ဟု မစၥတာ ပြန္ဆပ္
က ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သံလြင္ ျမစ္အထက္ပုိင္းတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ တာဆန္း
ဟု လူသိမ်ား သည့္ မုိင္းတံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အား ထုိင္းႏုိင္ငံ EGA International
Co.,Ltd. ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေသာ Sinohydro Corporation ႏွင့္ Three Gorges
Corporation တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံခန္႔ရိွၿပီး EGAT Internationaltional က
အဓိကရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇,၀၀၀ ထြက္ ရိွရန္
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး တည္ေဆာက္ ေရး ကာလ ၁၂ လခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာအစုိးရဘက္
ကမူ ယင္း စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ တံု႔ဆုိင္းေနသျဖင့္
ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းရမည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
မစၥတာပြန္ဆပ္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ဆက္ လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူပါက လႊတ္ေတာ္
တြင္ ေဆြး ေႏြးႏုိင္ရန္ EGAT အား ပူးတြဲ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအပါ အ၀င္
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈမ်ား အတြက္ အေသးစိတ္ညိႇႏိႈင္းရန္
ၫႊန္ ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခားသား ကုမၸဏီမ်ား၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ စီမံကိန္ေျခာက္ခုအား JV/B.O.T စနစ္ျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္း အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ဦးျမင့္ ေဇာ္က ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္
တင္ျပခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရိွေသာ ေနာင္ဖႏွင့္ မန္ေတာင္ စီမံကိန္း ႏွစ္ခုအား
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဟုိက္ဒ႐ိုခ်ိဳင္းနား ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ International Group of Enterepreneur တို႔
က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ လက္
မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အႀကိဳေလ့ လာမႈစာတမ္းကို တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း