ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မာရွယ္ကြၽန္းစုသမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မာရွယ္ကြၽန္းစုသမၼတႏိုင္ငံတို႔သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ
၂၁ ရက္မွ စတင္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ သံတမန္အဆယ္အသြယ္ထူေထာင္ခဲ့
ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္က ေဖာ္ျပထား
သည္။

ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာတမ္းပါ မူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို အေျခခံၿပီး သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဗီယင္နာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္
ေရးႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ထူေထာင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္
ႀကီးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မာရွယ္ကြၽန္းစုသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးတို႔သည္ ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၁ ရက္
တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံမႈ တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိရာ မာရွယ္ကြၽန္းစု သမၼတႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၁၁၇)ႏိုင္ငံေျမာက္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္
ထူေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း