ကယားျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္းကယားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကယန္း (ပေဒါင္) လူမ်ဳိးမ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားလာ

ဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmar

ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ပက္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ကယန္း (ပေဒါင္) တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေဒါတမႀကီးေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းကယားလူမ်ဳိးမ်ားထံ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသြား
ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ျပန္ၾကား
ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ကယန္း (ပေဒါင္)လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈဘဝေနထိုင္ပုံ၊
ဝတ္စားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ၊ ႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအား စိတ္ဝင္စားၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏ ဓေလ့
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ လည္ပင္းႏွင့္ ေျခသလုံးမ်ားတြင္ ေၾကးကြင္းစြပ္ျခင္းကို ပို၍ စိတ္ဝင္စားၾကၿပီး
လက္မႈပညာမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်ည္ထည္ရက္ျခင္းႏွင့္ ဖန္စီပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာကာ အမွတ္တရ
အျဖစ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ပန္ပက္ေက်းရြာရွိ ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ား ၀တ္ဆင္သကဲ့သို႔ လည္ပင္းႏွင့္ ေျခသလုံး
မ်ားတြင္ ေၾကးကြင္းမ်ားစြပ္၍ ပေဒါင္႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္ကာ အမွတ္တရဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးျခင္း၊
႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာအကမ်ားအား ၾကည့္႐ႈမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ထီး
ပြင့္ကန္၊ ကန္ခုနစ္ဆင့္၊ ထီးစဲခါးသဘာဝေရတံခြန္ႏွင့္ သဘာဝလိုဏ္ဂူအျပင္ အထင္ကရဘုရားမ်ား
သို႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သုိ႔ ေဒါတမႀကီးေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္း
ကယား႐ိုးရာ ဝတ္ဆင္သည့္ ကယားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ၊ လူေနမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း
စဥ္လာမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း