ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိန္း ၆ဝဝဝခန္႔ ကုန္က်သည့္ အလံုပိတ္၊ အေအးပိတ္စက္႐ံုစနစ္ျဖင့္ ဥစားၾကက္မ်ား စတင္ေမြးျမဴ

ဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိန္း ၆ဝဝဝ ခန္႔ ကုန္က်သည့္ အလံုပိတ္၊
အေအးပိတ္ စက္႐ံုစနစ္ျဖင့္ ဥစားၾကက္မ်ားကို စတင္ေမြးျမဴေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသ
ႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားကာ ျမ၀တီသတင္းတစ္ရပ္တြင္
ဧၿပီလ ၂၁ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္

အလံုပိတ္၊ အေအးပိတ္စက္႐ံုစနစ္ ဥစားၾကက္ ေမြးျမဴေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စက္ကိရိယာႏွင့္
ပစၥည္းမ်ား ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကက္အေကာင္ေရ၂ဝဝဝဝ ေမြးျမဴႏိုင္
သည့္ စက္႐ံုတစ္ရုံအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃ဝဝဝ ခန္႔ ကုန္က်ၿပီး ႏွစ္႐ံု ေမြးျမဴထားေသာေၾကာင့္
ေငြက်ပ္ သိန္း ၆ဝဝဝ ခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အလံုပိတ္၊ အေအးပိတ္စက္႐ံုစနစ္ ၾကက္ေမြးျမဴေရး႐ံုႏွစ္ခုသည္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ေတာင္
ဘက္ရွိ ေတာတြင္းေက်းရြာတြင္ ရွိၿပီး သႀကၤန္မတိုင္မီက စတင္ကာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃ဝေက်ာ္
ပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ မႏၲေလးေမြးျမဴေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ ဥစားၾကက္မ်ား
ထည့္သြင္းေမြးျမဴေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အလံုပိတ္၊ အေအးပိတ္စက္႐ံုစနစ္ျဖင့္ ဥစားၾကက္ ေမြးျမဴျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္အေကာင္ေရ ၂ဝဝဝဝ
ရွိ ႐ံုတစ္ခုအတြက္ လူႏွစ္ဦးခန္႔သာ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး စက္ပစၥည္းမ်ားကသာ အလိုအေလ်ာက္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဟု ဆိုသည္။

အလံုပိတ္၊ အေအးပိတ္စနစ္ ၾကက္ေမြးျမဴျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ အန႔ံအသက္
ဆိုးရြားမႈမ်ား မခံစားေစရဘဲ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေရးအတြက္ ဇီဝလံုၿခံဳမႈရွိၿပီး ေရရွည္
ခိုင္ခံ့ၿပီး အနည္းဆံုးဆယ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ ထိ ေမြးျမဴႏိုင္ေသာ္လည္း အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ လွ်ပ္စစ္
မီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေမြးျမဴထားေသာ ၾကက္မ်ား ေသဆုံး
ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း