အၿငိမ္းစားလစာမ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ Mobile Payment လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္

MPT ႏွင့္ MEC TeL Sim Card အသံုးျပဳသူ အၿငိမ္းစားမ်ား၏ အၿငိမ္းစားလစာမ်ားကို မိုဘုိင္းဖုန္း
ျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ Mobile Payment ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့
စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ အင္းဝဘဏ္လီမိတက္၊ Myanmar Mobile Money (MMM) တို႔ အက်ဳိးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမလ
၁၅ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အၿငိမ္းစားမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ဘဏ္သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္
ရန္ Standing Instruction ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဘဏ္သို႔အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ရန္မလိုဘဲ အၿငိမ္းစား
လစာ ထုတ္ယူႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ပါက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္၊ မိသားစုမွ
ထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္ပါက သံုးလတစ္ႀကိမ္ လူေတြ႕စစ္ေဆးခံကာ နီးစပ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ခ႐ိုင္၊
ၿမိဳ႕နယ္ ဘဏ္ခဲြေပါင္း ၂၆၂ ဘဏ္ရွိ Point of Sale (POS) စက္တြင္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္)
MMM က ခန္႔အပ္ထားေသာ ျပင္ပေအးဂ်င့္မ်ားရွိ POS စက္တြင္လည္းေကာင္း အၿငိမ္းစားလစာကုိ
လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း