ျမန္မာ့သစ္ေမႊးထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔မည္

ဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmar

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာ သစ္ေမႊးထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပ
ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေမႊးလုပ္ငန္းရွင္
မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းညြန္႔ (ေသာင္းညြန္႔သစ္) ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကားကာ ျပန္ၾကား
ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က စတင္စို္က္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ သစ္ေမႊးပင္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ၉ ႏွစ္၊
၁ဝ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေမႊးထုတ္ကုန္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ သစ္ေမႊးထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ သစ္ေတာ
ဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္လည္း ရရွိထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ စတင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားမည္
ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းျပပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေမႊးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ သစ္ေမႊးထုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒူဘုိင္းတြင္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း
ျပည္ပ ေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ သစ္ေမႊးစိုက္ဧက
၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ အပင္အားျဖင့္ သန္း ၅ဝ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သစ္ေမႊးကို အဓိကအားျဖင့္ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး အလွကုန္ႏွင့္
ေရေမႊးျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ သစ္ေမႊးအေမႊးတုိင္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အသုံးမ်ားေသာ
ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း