ပုဂံေဒသ ကမၻာ႕အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဇုန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခုိက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

 ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခုိက္
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေမလ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဇုန္ ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ရာတြင္ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ တန္႔ၾကည္ေတာင္အထိ ဇုန္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး
ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ဟုိတယ္၊ မိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအား ဖ်က္
ျခင္းတို႔ကို လုံးဝျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး
အကာအကြယ္ေပးမည့္၊ အက်ဳိးစီးပြား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္
ဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းျခင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရ
ဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆိုျပဳစာတဲြ (မူၾကမ္း) တင္သြင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ
ဇုန္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
သိရသည္။

ဇုန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ Monument Zone (MZ)၊ Ancient Zone (AZ)၊ Protective Zone
(PZ) ဟူ၍ ရွိရာတြင္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ပုဂံသည္ Monument Zone (MZ) ထဲတြင္ ရွိၿပီး (MZ) အတြင္း
မွ Protective Zone(PZ) ထဲသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထည့္သြင္းလုိက္မည္ဆိုပါက ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ဦး တို႔၏
ရပ္တည္မႈသည္ ပိုမိုခုိင္မာလာမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက
ကင္းစြာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ MZ ႏွင့္ AZ ဇုန္မ်ားအတြင္း ေဆာက္လက္စ ဟုိတယ္ ၂၅ လုံး၊ မေဆာက္ရေသးသည့္
ဟုိတယ္ ၁၇ လုံး ရွိၿပီး ေဆာက္လက္စ ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမင့္ ေပ ၃ဝ
မေက်ာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေပ ၁၂ဝ အကြာ အျပင္ဘက္
တြင္ ရွိပါက ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MZ၊ AZ တို႔ႏွင့္ ငါးကီလုိမီတာ အကြာ
တြင္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ေပးသြားမည့္ ဟိုတယ္ဇုန္တြင္း၌သာ မေဆာက္ရေသးသည့္ ဟုိတယ္ ၁၇
လုံးကို ေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း