ျမနန္းစံေရႊနန္းေတာ္၊ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ခံတပ္သံုးခုကို သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

ဓာတ္ပံု - The Myawady Dailyဓာတ္ပံု - The Myawady Dailyမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္၊ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္း အပါအဝင္ ခံတပ္
သံုးခုသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ သမိုင္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာ ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကားကာ ျမ၀တီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေမလ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

သမိုင္းဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာသစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္၊ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္း၊
သေျပတန္း ခံတပ္၊ အေစခံခံတပ္ႏွင့္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္တို႔ကို သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယခုလအတြင္း ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းသြား
မည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေနရာမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္
မ်ား၊ နားေနေဆာင္မ်ား ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေနရာမ်ားသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဝင္ေၾကးေငြ
က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားကို ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၈ဝ, ဝဝဝ ခန္႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း