ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လုိင္းမ်ားအား စီးတီးဘတ္စ္ မ်ားျဖင့္သာ ေျပးဆြဲသြားမည္

ဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmar

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သီးသန္႔ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ စတင္၍
စီးတီးဘတ္စ္မ်ားျဖင့္သာ ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုလအတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ Foton
ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း (၅၆) ယာဥ္လိုင္းတြင္ စတင္ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို
ကိုးကားကာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမလ ၂၂ ရက္က
ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းသီးသန္႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္း ၃ လိုင္းျဖစ္ေသာ YBS (၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈) ယာဥ္လိုင္း
တို႔တြင္ မီနီဘတ္စ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲေနျခင္းကို ေမလ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အျခား YBS
ယာဥ္လိုင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေျပးဆြဲရန္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးတီး
ဘတ္စ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္သာ အဆိုပါ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး
ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေၾကးမုံသတင္းစာႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပးဆြဲရန္အတြက္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္သစ္မ်ားကို တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံမွ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ျဖင့္ အစီး ၁ဝဝဝ ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္
ယူထားရာ မၾကာမီေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လိုင္း လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ယာဥ္လိုင္း
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိကယာဥ္လိုင္းကုမၸဏီမ်ားက တင္သြင္းလာသည့္ ယာဥ္မ်ားကိုလည္း YBS ယာဥ္လိုင္း
မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာ
ပိုင္ အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း