ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ဘက္စံုသံုး ကြန္တိန္နာေရယာဥ္ စတင္ေျပးဆဲြ

 

ဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmarဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ကုန္စည္ႏွင့္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ လ်င္ျမန္ေစရန္
အျပင္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ ကုန္တင္အိတ္မ်ားကို စက္ယႏၲရားျဖင့္ အတင္အခ် ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္
ဘက္စုံသုံးကြန္တိန္နာေရယာဥ္ကုိ အသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက ေမလဒုတိယ
ပတ္တြင္ စတင္ ေျပးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေမလ ၂၂ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘက္စုံသုံးကြန္တိန္နာေရယာဥ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီလဝါဆိပ္ကမ္း MITT ဆိပ္ခံတံတားမွ ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊမဲဆိပ္ကမ္းသို႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္မွ ဧၿပီလ ၇ ရက္
အထိ ကုန္ေသတၱာ အလံုး ၄ဝ အသြားအျပန္တင္ကာ စုစုေပါင္းအေခါက္ေရ ၁ဝ ေခါက္ စမ္းသပ္
ေျပးဆဲြခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၃ ရက္မွ စတင္ကာ ကုန္ေသတၱာပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့
ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ ကုန္ေသတၱာတင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ေရစူးမ်ားၿပီး ကုန္တန္ခ်ိန္မ်ားသည့္ ပင္လယ္
ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေသတၱာမ်ား အတင္အခ်ျပဳလုပ္ရန္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္
သီလဝါဆိပ္ကမ္းသို႔ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားေရာက္ၾကရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာ
က်ပ္တည္းျခင္း၊ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား မရွိသျဖင့္ ယာဥ္
မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို ျမစ္ေၾကာင္းမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ကုန္
ေသတၱာယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစမည္
ျဖစ္ၿပီး ကုန္ေသတၱာပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရေၾကာင္းမွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္အတြက္ ယခင္
ကထက္ ေငြေၾကးသက္သာၿပီး အခ်ိန္မၾကန္႔ၾကာဘဲ ပိုမိုလ်င္ျမန္မည့္အျပင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌သာ
မက ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္တြင္း ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း