အရည္အေသြးျပည့္ စက္႐ံုထုတ္ BPI ေဆး၀ါးမ်ားကို အလြယ္တကူ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ဆိုင္ခြဲတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေန

ဓာတ္ပံု - The Myawady Dailyဓာတ္ပံု - The Myawady Daily

ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ BPI ေဆးဝါးမ်ားကို ျပည္သူ
မ်ား ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာႏွင့္ စစ္မွန္စြာ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္
၍ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားကာ ျမ၀တီသတင္း
တစ္ရပ္တြင္ ေမလ ၂၃ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ စိတ္ခ်ရေသာ BPI
စက္႐ံုထုတ္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေမလ ၁၅ ရက္မွ စတင္၍ အမွတ္ (၅၆ /၅၈/ ၆ဝ)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမဳိ႕တြင္ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းအေရာင္းဆုိင္ကုိ
လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၅၆/၅၇)၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း အလယ္ဘေလာက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္
ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းအေရာင္းဆိုင္ကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ဆိုင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ရိပ္သာ (၂) တြင္
တစ္ဆိုင္ စုစုေပါင္း အေရာင္းဆိုင္ သံုးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ေစ်းကြက္ထဲတြင္ အရည္အေသြးမမီေသာ BPI ေဆးဝါးအတုမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ပိတ္ပင္
တားဆီး ရတဲ့ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဆိုင္သစ္
မ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း BPI စက္႐ံုမွ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ BPI ေဆးဝါးမ်ားကို
ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတြင္လည္း လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း BPI ေဆးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္
ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ BPI ေဆးမ်ားကို ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္
ဝယ္ယူျခင္းသည္သာ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာဦးမိုးေက်ာ္သိန္းက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ေနျပည္ေတာ္ (ၿမိဳ႕မေစ်း) ဆိုင္ခဲြႏွင့္ မင္းသီဟ
ကဖီး အနီး ေဇယ်ဌာနီလမ္းေပၚရွိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အေရာင္းဆိုင္တို႔တြင္လည္း BPI စက္႐ံုထုတ္
ေဆးဝါးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ BPI ေဆးဝါးမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ဝယ္ယူရန္ အခက္အခဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ BPI ေဆးဝါးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ
ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အတြက္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ဆိုင္ခြဲမ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်
ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဆးဝါးေပါင္း အမ်ဳိး ၁၈ဝ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး BPI ေဆးဝါး
မ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ငါးဦးကလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း