ျမကြၽန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Master Plan ေရးဆြဲ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြဲလြဲသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္ဖ်က္ ရမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမကြၽန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးဆြဲေနေသာ Master Plan အတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္ဖ်က္
ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမ၂၄ ရက္က ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

ျမကြၽန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေဒသ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ Master Plan ကို ေရးဆြဲေနၿပီး ေရးဆြဲၿပီးစီးပါက
ပန္းၿခံအတြင္း အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ Master Plan အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရ
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အျမင့္ေပကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္
သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔ ပူးေပါင္းကာ
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္
ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမကြၽန္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အား Inya Palace ကုမၸဏီ၊ Magic Land ကုမၸဏီ၊ Edin ကုမၸဏီ၊
Max Myanmar ကုမၸဏီ အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ရွစ္ခုကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္
ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း