အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ယႏၲရားသစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္း

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္မႈက႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ယႏၲရားသစ္ကို ယခုလမွစ၍ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိၿပီး ၎ယႏၲရားသစ္သည္
ယခင္အစိုးရႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕မ်ားထက္ လုပ္ငန္းပီျပင္ႏိုင္ေၾကာင္း
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္႐ံုးမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

၀န္ႀကီး႐ံုးမ်ားကို အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္႐ံုးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အျမဲတမ္း
အတြင္း၀န္စနစ္အား စတင္က်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ
ဧၿပီလအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ ဌာန၌ အျမဲတမ္း
အတြင္း၀န္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ င႐ုတ္သီးတန္ခ်ိန္ ၅၀၀ စမ္းသပ္တင္ပို႔မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ င႐ုတ္သီးကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေဈးကြက္သို႔ တန္ခ်ိန္၅၀၀
စမ္းသပ္ တင္ပို႔ရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

သႀကၤန္ကာလ ေနျပည္ေတာ္ရွိေဆးဆိုင္မ်ား လိင္စိတ္ႏိုးႂကြေစသည့္ေဆးမ်ား မေရာင္းခ်ရန္ ခံ၀န္ကတိထိုး ထား ရ

မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရး ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လိင္စိတ္ႏိုးႂကြေစသည့္ေဆး၀ါးမ်ား
ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းမရွိေစေရးတို႕အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားအားလုံး ခံ၀န္ကတိ
ထိုးထားရ သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေဇာ္ခင္ေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီေစရန္ေရႏွင့္
အခြန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရစက္သုံးဆီ ေဈးႏႈန္းမ်ား ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ ေဈးခ်ေရာင္း

အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးေသာ
အစိုးရစက္သုံးဆီ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီ ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းေပး
လ်က္ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အက္ဖ္အမ္အိုင္ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တိုက္ခန္းမ်ား စတင္ေရာင္းခ်

FMI ကုမၸဏီ က တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေသာ ေနျပည္ေတာ္၏ ပထမဆံုး စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာ ပလာဇာႏွင့္ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ kris Plaza အေရာင္းျပခန္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
အရစ္ က်စနစ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က စတင္ ေရာင္းခ်...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္မ်က္အခြန္ကို ဌာနတစ္ခုတည္းက ေကာက္ခံေပးရန္အတြက္ တင္ျပထား

ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ အစိုးရဌာန
တစ္ခုတည္းကသာ ေငြေၾကးေကာက္ခံေပးရန္
ေက်ာက္မ်က္အသင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးႏွင့္
အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား စိစစ္ေရး
ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနထံသို႔ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

"င" လိုင္စင္ ယာဥ္ေမာင္း မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ စစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ မထသ (အေ၀းေျပး)တို႔ ပူးေပါင္းကာ 'င' လိုင္စင္ကိုင္
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုေစျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္အား ငါးဆအထိ တိုးျမႇင့္ သံုးစဲြရန္လ်ာထား

လာမည့္၂၀၁၅ - ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ က႑သံုးခု အတြက္
ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ ငါးဆအထိ တိုးျမႇင့္သံုးစဲြႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း