Tuesday, 21 October 2014

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္အုပ္စုလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စီ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ျပင္ဆင္

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား သားငါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ေက်းရြာအုပ္စု တစ္အုပ္စုလ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စီထုတ္ေခ်း ေပးႏိုင္ရန္
ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္၌ တာ၀ါတိုင္ ၉၀ ျဖင့္ တယ္လီေနာ စတင္မည္

တယ္လီေနာ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ
တာ၀ါတုိင္ ၉၀ ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ္ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
Mr. Petter Furberg က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ သုံးသပ္ေန

၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ
မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ
ျပ႒ာန္းခ်က္အား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ သုံးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ အတြက္ အတြဲ ေပါင္း ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေန

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအတြက္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပုဂၢလိကစိုက္ခင္း ဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ ျပန္သိမ္းဆည္း

ပုဂၢလိက စိုက္ခင္းတည္ေထာင္ခြင့္အား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ
၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးေနေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္
ဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္က
စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္၌ ရထားစက္ေခါင္း စက္႐ံုေဆာက္မည္

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေခ်းေငြျဖင့္ ရထားစက္ေခါင္းသစ္ တည္ေဆာက္ေရးစက္႐ုံကို ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ဦးျမင့္သိန္းက စက္တင္ဘာ လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္ပအေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉,၀၀၀ ခန္႔ရွိေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ မတိုင္မီႏွင့္ ယင္းကာလ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပမွေခ်းယူထားေသာ အေႂကြး
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉,၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနေသာ္လည္း အေႂကြးခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္
ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း
က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ အာမခံကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ဆက္လုပ္သြားမည္

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ အာမခံအမ်ိဳးအစားသည္
အလြန္အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမည္
မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ကိုင္သင့္သည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ယခု လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေျခခံပညာေရးစနစ္ ျပင္ဆင္ရန္ မေသခ်ာေသး

မူႀကိဳအပါအ၀င္ အေျခခံပညာေရးစုစုေပါင္း ပညာသင္ႏွစ္
၁၃ ႏွစ္ရွိမည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ သင္႐ိုးမ်ား ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲေနေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို ေကြ်းေမြးရန္ ဘတ္ဂ်က္ထပ္ေတာင္း

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဌာနပိုင္ အေနျဖင့္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမွကေလးမ်ားကို အဟာရစံႏႈန္း ျပည့္မီေအာင္
ေကြ်းေမြးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း