Monday, 30 November 2015

ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ဆိုင္းင့ံ

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳႏိုင္ေရး
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္
အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆိုင္းင့ံထားရန္ ႏို၀င္ဘာ
၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာႏွင့္ အစၥေရး ကာကြယ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

ျမန္မာႏွင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံတို႕၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုအၾကား ကာကြယ္ေရးနယ္ပယ္တြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမည့္
အဆိုကို ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္
သေဘာတူအတည္ျပဳ လိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဥပေဒမဲ့ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဟု ဦးတင္ေအးေျပာ

မဲစာရင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံု၏
ေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြင္းမွ ေ၀ဖန္ရန္
လုိအပ္ၿပီး ဥပေဒမဲ့ ေ၀ဖန္ေနျခင္းသည္ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္
သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒
ဦးတင္ေအးက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပန္လည္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆဲ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳသြားမည္

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ရွိသည့္
(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ေပးပို႔လာမည့္ ၂၀၁၅-၁၆
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး
ဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ ေဆြးေႏြးဆဲဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲျခင္း လိုလားသူ မည္သူမဆို လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုသည္ဟု ဦးလွေဌး၀င္း ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲသည့္ေျပာင္းလဲျခင္းကို
လိုလားသူ မည္သူမဆို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
အေနျဖင့္ လက္ကမ္းႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚသည္ဟု ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ရန္ ၎၏ ဘက္တြင္ သံုးပံုတစ္ပံု ရွိေနဟု ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေ၀လြင္ ေျပာ

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း
ဦးေ၀လြင္ က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေရးသည္
၎ဘက္တြင္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ရွိေနသည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ႏွစ္ဦး ယာဥ္တန္းျဖင့္ စတင္ မဲဆြယ္

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
နယ္ေျမတြင္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည့္
တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ငါးဦးအနက္
ပ်ဥ္းမနား မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦးက ပထမဆံုးအႀကိမ္
မဲဆြယ္ပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္း
၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ၎အေနျဖင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးကို မလုပ္ဘဲ
အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကုိသာ လုပ္ကုိင္လိုသျဖင့္ မည္သည့္ပါတီမွ ကုိယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း
မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ မည္သည့္ပါတီကုိ မဲေပးပါဟုလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ မလုိဟု ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဇမၺဴသီရိ အထူးကုေဆး႐ုံ ဓာတ္ခြဲခန္းကို ပညာေရးအတြက္ အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ေပးထား

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဇမၺဴသီရိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးရွိ အဆင့္ျမင့္
ဓာတ္ခြဲခန္းကို ပါရဂူႏွင့္ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းသားမ်ား၊
ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ား (medical technologist)၊
ေဆးပညာစာတမ္းျပဳစုသူ ဆရာ၀န္မ်ားကို
အခမဲ့ပညာဒါနအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေအာင္ႏိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ မရွိ၍ ေဟာေျပာပြဲ မလုပ္ဟု ဦးေအာင္ဇင္ ေျပာ

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီကုိယ္စားျပဳကာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ(ေနျပည္ေတာ္)ရွိ
ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ဇင္ က ထိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး
ကိုယ္စားလွယ္ မခန္႔ထားႏိုင္သည့္အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာ ပြဲျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္
မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း