Tuesday, 30 June 2015

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ စကိုင္းနက္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လႊတ္ေတာ္က သုံးသပ္

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ စကိုင္းနက္႐ုပ္သံလိုင္း
ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္
ခြဲေ၀မႈစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း
ေကာ္မတီက သုံးသပ္လိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားက သင္တန္း ပို႔ခ်မည္

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မၾကာေသးမီက ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ အျမဲတမ္း
အတြင္း၀န္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ကိုရီးယား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အင္စတီက်ဳ
(ေကဒီအိုင္)က ရက္တိုသင္တန္း ပို႔ခ်မည္ ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၌ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ၉,၀၀၀ ခန္႔ျပသထား

(၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ယခုလ၂၄ ရက္မွ
ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏရတနာ
ေက်ာက္စိမ္းခန္းမႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပတိုက္
တို႔တြင္ စတင္က်င္းပရာ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း
၉,၀၀၀ ခန္႔ ျပသထားမည္ ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သီးႏွံမ်ဳိးသစ္မ်ဳိးကြဲ ၈၃ မ်ဳိးကို ႏွစ္ပတ္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ စိစစ္

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ မ်ဳိးေစ့ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီသည္
စပါး၊ ေျပာင္းခ်ဳိ၊ အေစ့ထုတ္ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ၾကံ၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ခရမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္ ရွည္၀ါ၊ င႐ုတ္စသည့္
သီးႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၁၅ မ်ဳိးတို႔၏ မ်ဳိးသစ္မ်ဳိးကြဲ ၈၃ ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိကာ လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား
ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု ေကာ္မတီတြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ မ်ဳိးေစ့ဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ဦးသက္ဇင္ေမာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားရွိ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေန

ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားရွိ သီးႏွံမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ လိုအပ္ပါက
ေခ်းေငြရရွိရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာ၀သစ္ေတာႏွင့္ စိုက္ခင္းဌာနမွ
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမ်ဳိးမင္းက ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံဧရိယာ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္မည္

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳန္းတီးသြားေသာ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား
ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္သည့္ လုပ္ငန္းကို ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက
သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား တည္ေထာင္ကာ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိရာ
ႏိုင္ငံဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀
ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားမည္ဟု ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ စီစဥ္

ကေလး ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစသည့္ ႐ိုတာဗိုင္းရပ္စ္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါပိုး
ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုးႏွံေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အြန္လိုင္းသံုးစြဲမႈမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးဦးစီးဌာနကို စတင္ဖြဲ႕စည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏
အြန္လိုင္း အသံုးျပဳမႈရာတြင္ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ
၀န္ႀကီးဌာနသည္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္
ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးဦးစီးဌာနကို စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပိုလန္-ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးအသင္း ဖြဲ႕စည္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ပိုလန္-ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးအသင္းကုိ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး
ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ကူညီတားဆီးေပးရန္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန ပန္ၾကား

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တရားမ၀င္
သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိွမ္နင္း
လိုေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရသည့္
ဧရိယာပမာဏ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနရာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေစလိုေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း