ကမာၻ႕ႏြားႏုိ႔ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အစီအစဥ္တစ္ခု လႊတ္ေတာ္ရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္
ကမာၻ႕ႏြားႏုိ႔ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားႏွင့္
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Dutch Lady
အာဟာရျဖည့္ႏြားႏို႔ တိုက္ေကြ်းျခင္း အစီစဥ္တစ္ခုကို
လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၀န္း အတြင္းရွိ
သဘင္ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈေပါင္း ၆၀၉ မႈကို
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က
ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုႏွစ္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားခြင့္ျပဳေငြ ယမန္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း

လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္
အသုံးစရိတ္သည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ပမာဏ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေၾကာင္း
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ
ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အလုပ္လက္မ့ဲျပႆနာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားအုပ္စုအတြင္း ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က
အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါအလုပ္လက္မ့ဲဲျပႆနာကို တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေစေရး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ေမ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္း ေခ်းယူမည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းေခ်းယူႏိုင္ေရး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ယခုလ ၁၈ ရက္တြင္
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စုိက္/ေမြး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁ဒသမ ၃၂၆ဘီလီယံသံုးစြဲခဲ့

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ႀကိဳတင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္
ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၏ သီးသန္႕ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၁၁ဒသမ ၃၂၆
ဘီလီယံကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က
ေမ ၁၈ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

‘ဒီမိုကေရစီ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ’ တို႕ကို သင္ရိုးညႊန္းတန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ အဆိုတင္သြင္း

‘ဒီမိုကေရစီ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ’ တို႕ကို
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ သင္ရိုးညႊန္းတန္း၊ အေထြေထြ
ဘာသာရပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေမလ
၁၈ ရက္ေန႕က ျပန္လည္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀း၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အေရွ႔ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ကန္၁၂၄သန္းေခ်းယူမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္
ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီ မံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကမၲာ့ဘဏ္ထံမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄သန္းေခ်းယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ထိုေခ်းေငြအတြက္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ ေမ၁၈ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္
တင္ျပခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆုိးေဆးပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဈး၀ယ္စင္တာႀကီးတခ်ဳိ႕ႏွင့္
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မေဈးတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား
ပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာထြန္းလင္းေအာင္က
ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လုပ္သား ငါးေထာင္ခန္႔ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အလုပ္သမား
ငါးေထာင္ခန္႔ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္
ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ၾကီးဌာမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က
ေမ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း