မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းကို သီးႏွံအားလုံးအတြက္ပါ တြန္းအားေပးသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာမ်ိဳးေစ့မ်ား
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္င္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနရာ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ယခင္က့ဲသို႔ စပါးတစ္သီးတည္း
ကိုသာဦးစားေပးသြားမည္မဟုတ္ပဲ သီးႏွံအားလုံးအတြက္ပါ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေပၚေပါက္လာေရး တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာလွေမာင္က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ဘိုးဘြားမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အသင္း(ရန္ကုန္)၏
ဦးစီးနာယကျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာလွေမာင္က
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ အဘိုး၊ အဘြား ၁၂၅ ဦးတို႕အား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္
ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ
၄၂ ဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕က ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳမေစ်းတို႔တြင္ တရားမ၀င္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား FDA ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီး ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂ်န္းရွင္းစင္တာ (Junction Center)ႏွင့္
အိုးရွင္းစူပါစင္တာ(Ocean Super Center)တို႕အပါအ၀င္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မေစ်းတို႕တြင္ တရားမ၀င္
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေဒါက္တာ ထြန္းလင္းေအာင္က ေမလ ၁၁ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အတည္ျပဳေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္

အမ်ဳိးသားဒီမိိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) ဦးေဆာင္သည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ယခုလ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အတည္ျပဳေရး အဓိကေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္

မဟာဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခုကို ေက်းရြာ ၁ဝ ရြာတြင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံျခားသား ၃၈၅ ဦးႏွင့္ ျမန္မာ၂၇၅ ဦးကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မတ္လကုန္ပိုင္းအထိ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၈၅ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
၂၇၅ ဦးကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခ့ဲေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရငုတ္သေဘၤာ၀ယ္ယူႏိုင္ေရး ႏုိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေရငုတ္သေဘၤာ
၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနေပၚမူ တည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က
ေမလ ၂ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းလာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထား

လက္ရွိအစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို
လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
အတြင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမား
အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး
ဥပေဒကို ပိုမိုတိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခခံ သီးႏွံ အာမခံစနစ္ စတင္မည္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သီးႏွံပ်က္စီး
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ အထိုက္အေလ်ာက္
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ရာသီဥတုကို
အေျခခံဆုံးျဖတ္ေသာ သီးႏွံအာမခံစနစ္
(Crop Insurance) ကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း