ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏိုင္ေရးကိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လို

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို
ခံစားရန္အလြယ္ကူဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္
ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာသီဥတုႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစေရး၊ ရာသီဥတုဒဏ္
ခံႏိုင္ရည္ရွိေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကိုပါ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေအာင္ဘာေလထီတြင္ သိန္းေထာင္ခ်ီ ဆုႀကီးမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းမည္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ
ျပည္တြင္အခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ေအာင္ဘာေလ
ထီစနစ္တြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီးကုိ
ၿပီးခ့ဲသည့္လမွစတင္ခါ တိုးျမႇင့္ခ်ီးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး
က်ပ္သိန္္းေထာင္ခ်ီေသာ ဆုႀကီးမ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူခံရျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္တြင္
တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လဲႊႀကီးေက်းရြာ
သားမ်ားပုိင္ ေျမ ၂၅ ဧကကုိ ပလပ္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္စြန္႔
လႊတ္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္အမည္ေပါက္ေက်းရြာအျဖစ္
သတ္မွတ္ေပးရန္ လဲႊႀကီးေက်းရြာသားမ်ားက
ေတာင္းဆုိထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမဟာဗ်ဴဟာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္
ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
မဟာဗ်ဴဟာ (Agricultural Development
Strategy) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိဳ ရွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်ပ္ငါးသိန္းဝန္းက်င္ျဖင့္ စပါးေစ်း တည္ၿငိမ္ေန

ေနျပည္ေတာ္ စပါးေစ်းကြက္တြြင္ က်ပ္ငါးသိန္း
ဝန္းက်င္ျဖင့္ ၿပီးခ့ဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ေပါက္ေစ်း
အတုိင္း တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ေန
စပါးေလွာင္လက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ဳိးလင္းေအာင္က
ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သီးႏွံေခ်းေငြကို က်ပ္ငါးေသာင္းအထိ တုိးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းမည္

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ သီးႏွံစိုက္ေတာင္သူမ်ားကုိ တစ္ဧကလွ်င္
က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္း ထုတ္ေခ်းရာမွ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္း
အတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးတင့္ထြန္းက ယခုလ ၂ဝ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ ေရႊန႔ံသာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေမလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊနံ႔သာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို လာမည့္ေမလတြင္
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ဦးေက်ာ္လင္းက ေနျပည္ေတာ္၌ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တတိယေျမာက္ မိုးေလဝသေရဒါ ေမလတြင္ တပ္ဆင္ျပီးစီးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ က႑တြင္ မုန္တိုင္းမ်ား၏တည္ေနရာ၊ ျပင္းအားႏွင့္
ေရြ႕လ်ားမႈလမ္းေၾကာင္း မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက
မိုးေလဝသ ေရဒါသုံးလုံး ေထာက္ပ့ံကူညီေပးထားရာ တတိယေျမာက္ေရဒါကို လာမည့္ေမလ တြင္
တပ္ဆင္ၿပီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ဦးဝင္းခန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရား႐ုံးငါး႐ံုးတြင္ အမႈအျမန္ၿပီးျပတ္ေစေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈမ်ားအျမန္ၿပီးျပတ္ေစရန္
တရား႐ုံးငါး႐ံုးတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္က ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသးဟုဆုိ

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုမႈအခ်ဳိ႕
ရွိေနေသာ္လည္း တရားဝင္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသးသက့ဲသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း
မရွိေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း