အေရွ႔ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ကန္၁၂၄သန္းေခ်းယူမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္
ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီ မံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကမၲာ့ဘဏ္ထံမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄သန္းေခ်းယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ထိုေခ်းေငြအတြက္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ ေမ၁၈ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္
တင္ျပခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆုိးေဆးပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဈး၀ယ္စင္တာႀကီးတခ်ဳိ႕ႏွင့္
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မေဈးတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား
ပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာထြန္းလင္းေအာင္က
ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လုပ္သား ငါးေထာင္ခန္႔ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အလုပ္သမား
ငါးေထာင္ခန္႔ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္
ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ၾကီးဌာမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က
ေမ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းကို သီးႏွံအားလုံးအတြက္ပါ တြန္းအားေပးသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာမ်ိဳးေစ့မ်ား
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္င္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနရာ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ယခင္က့ဲသို႔ စပါးတစ္သီးတည္း
ကိုသာဦးစားေပးသြားမည္မဟုတ္ပဲ သီးႏွံအားလုံးအတြက္ပါ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေပၚေပါက္လာေရး တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာလွေမာင္က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ဘိုးဘြားမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အသင္း(ရန္ကုန္)၏
ဦးစီးနာယကျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာလွေမာင္က
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ အဘိုး၊ အဘြား ၁၂၅ ဦးတို႕အား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္
ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ
၄၂ ဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕က ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳမေစ်းတို႔တြင္ တရားမ၀င္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား FDA ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီး ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂ်န္းရွင္းစင္တာ (Junction Center)ႏွင့္
အိုးရွင္းစူပါစင္တာ(Ocean Super Center)တို႕အပါအ၀င္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မေစ်းတို႕တြင္ တရားမ၀င္
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေဒါက္တာ ထြန္းလင္းေအာင္က ေမလ ၁၁ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အတည္ျပဳေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္

အမ်ဳိးသားဒီမိိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) ဦးေဆာင္သည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ယခုလ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အတည္ျပဳေရး အဓိကေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္

မဟာဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခုကို ေက်းရြာ ၁ဝ ရြာတြင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံျခားသား ၃၈၅ ဦးႏွင့္ ျမန္မာ၂၇၅ ဦးကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မတ္လကုန္ပိုင္းအထိ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၈၅ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
၂၇၅ ဦးကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခ့ဲေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရငုတ္သေဘၤာ၀ယ္ယူႏိုင္ေရး ႏုိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေရငုတ္သေဘၤာ
၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနေပၚမူ တည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က
ေမလ ၂ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း