ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းလာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထား

လက္ရွိအစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို
လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
အတြင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမား
အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး
ဥပေဒကို ပိုမိုတိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခခံ သီးႏွံ အာမခံစနစ္ စတင္မည္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သီးႏွံပ်က္စီး
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ အထိုက္အေလ်ာက္
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ရာသီဥတုကို
အေျခခံဆုံးျဖတ္ေသာ သီးႏွံအာမခံစနစ္
(Crop Insurance) ကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏိုင္ေရးကိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လို

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို
ခံစားရန္အလြယ္ကူဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္
ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာသီဥတုႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစေရး၊ ရာသီဥတုဒဏ္
ခံႏိုင္ရည္ရွိေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကိုပါ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေအာင္ဘာေလထီတြင္ သိန္းေထာင္ခ်ီ ဆုႀကီးမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းမည္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ
ျပည္တြင္အခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ေအာင္ဘာေလ
ထီစနစ္တြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီးကုိ
ၿပီးခ့ဲသည့္လမွစတင္ခါ တိုးျမႇင့္ခ်ီးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး
က်ပ္သိန္္းေထာင္ခ်ီေသာ ဆုႀကီးမ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူခံရျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္တြင္
တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လဲႊႀကီးေက်းရြာ
သားမ်ားပုိင္ ေျမ ၂၅ ဧကကုိ ပလပ္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္စြန္႔
လႊတ္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္အမည္ေပါက္ေက်းရြာအျဖစ္
သတ္မွတ္ေပးရန္ လဲႊႀကီးေက်းရြာသားမ်ားက
ေတာင္းဆုိထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမဟာဗ်ဴဟာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္
ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
မဟာဗ်ဴဟာ (Agricultural Development
Strategy) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိဳ ရွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်ပ္ငါးသိန္းဝန္းက်င္ျဖင့္ စပါးေစ်း တည္ၿငိမ္ေန

ေနျပည္ေတာ္ စပါးေစ်းကြက္တြြင္ က်ပ္ငါးသိန္း
ဝန္းက်င္ျဖင့္ ၿပီးခ့ဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ေပါက္ေစ်း
အတုိင္း တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ေန
စပါးေလွာင္လက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ဳိးလင္းေအာင္က
ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သီးႏွံေခ်းေငြကို က်ပ္ငါးေသာင္းအထိ တုိးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းမည္

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ သီးႏွံစိုက္ေတာင္သူမ်ားကုိ တစ္ဧကလွ်င္
က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္း ထုတ္ေခ်းရာမွ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္း
အတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးတင့္ထြန္းက ယခုလ ၂ဝ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ ေရႊန႔ံသာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေမလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊနံ႔သာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို လာမည့္ေမလတြင္
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ဦးေက်ာ္လင္းက ေနျပည္ေတာ္၌ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း