ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား
ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ သက္တမ္းတိုးေရးကို
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း
မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆက္ထားရွိရန္ ေထာက္ခံမဲရရွိ...

» အျပည့္အစံုသို႔

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေငြက်ပ္သန္း ၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ လ်ာထား

၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္
တည္ေဆာက္ရန္ ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း
၉,၁ဝဝ ကို သတ္မွတ္လ်ာထားေၾကာင္း က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္တြင္ အဓိက က႑ႏွစ္ခု ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း
ဗဟိုဌာန(၂)တြင္ ယခုလ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္ထိ
က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာတ႐ုတ္
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ခရီးသြား
လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ က်ဴးေက်ာ္တခ်ဳိ႕ ဖယ္ရွားခိုင္းေသာ္လည္း နစ္နာေအာင္ လုပ္မည္မဟုတ္ဟု ဆို

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း
ဗဟိုဌာန(၂)တြင္ ယခုလ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္ထိ
က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာတ႐ုတ္
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ကို ဘတ္ဂ်က္မျဖတ္ရန္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ ေတာင္းဆို

ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ့ဲရာတြင္
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္
တင္ျပမႈကို ႏွစ္စဥ္ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ ေတာက္ေလ့ရွိရာ ယခု၂ဝ၁၇-၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္သူလက္မခံေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အဆုိ လႊႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

အစိုးရအဆက္ဆက္က ခြင့္ျပဳခ့ဲေသာ္လည္း
ျပည္သူလက္မခံေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္
တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္၊
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက ယမန္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးအိမ္ရာမ်ား ျခင္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ရန္ တင္ဒါေခၚ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္သည့္
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား အိမ္ရာ ၇၂ လုံးအတြက္
ျခင္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းမႈ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူထားေၾကာင္း
ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊
အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ဝိဇၨာ၊
သိပၸံတကၠသုိလ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ
တကၠသိုလ္ႀကီးကို လာမည့္ ၂ဝ၁၇၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက လက္သမားႏွင့္ ပန္းရန္သမားမ်ားကို ေရႊမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
တစ္ဦးက ၄င္း၏ မိတ္ေဆြစုံတြဲမ်ားႏွင့္
၄င္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္
ရွိသည့္ လက္သမားႏွင့္ ပန္းရန္သမားမ်ားကို
အေခါက္ေရႊမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆာက္ရြက္ေပးေနသူ ဦးေအာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္ ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ က်င္းပမည္

ပထမအၾကိမ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနတြင္ ငါးရက္တာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုလ ၂ဝ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း