ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံ

ေနျပည္ေတာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ေပါင္းစုံထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ(အေ၀းေျပး)က ၎၏
စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းမ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏
သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း
စာအုပ္မ်ားေထာက္ပ့ံခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

"ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီလိုေထာက္ပ့ံလာတာ သုံးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ ၈၂ သိန္းေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံ
ေပးလိုက္သလို မႏွစ္ကလည္း ၇၂ သိန္းေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ခ့ဲပါတယ္" ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒
ဦး၀င္းေဆြက ေျပာသည္။

ထိုက့ဲသို႔ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ သာမန္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားရာတြင္
အထိုက္အေလ်ာက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း
ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေထာက့္ပ့ံ ေငြမ်ားမွာ ေကာ္မတီ႐ုံးခ်ဳပ္ ႀကီးၾကပ္ခမ်ားမွ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားထဲမွ ပညာေရး၊
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ သုံးစြဲခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ေထာက္ပ့ံမႈႏႈန္းမ်ားအရ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ၈၄ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္
က်ပ္ ၂၀,၀၀၀၊ အလယ္တန္း အဆင့္ေက်ာင္းသား ၈၀ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၂၅,၀၀၀၊
အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ၃၈ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၃၀,၀၀၀၊ တကၠသိုလ္
တက္ေရာက္ေနသူ ၃၃ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္
၃,၀၀၀ အုပ္ ေထာက္ပ့ံခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ခ့ဲၾကေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္
က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းစီ ေထာက္ပ့ံခ့ဲသည့္အျပင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူမ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ထူးတစ္ခုလွ်င္
က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းဂုဏ္ျပဳခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း