မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို ေကြ်းေမြးရန္ ဘတ္ဂ်က္ထပ္ေတာင္း

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဌာနပိုင္ အေနျဖင့္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမွကေလးမ်ားကို အဟာရစံႏႈန္း ျပည့္မီေအာင္
ေကြ်းေမြးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္
၇၃ ေက်ာင္း အထိဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး
အတြက္ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္းေထာက္ပ့ံေနရာမွ က်ပ္၂၅၀ ထပ္တိုးၿပီး က်ပ္ ၃၅၀ ႏႈန္းျဖင့္
ေထာက္ပ့ံႏိုင္ရန္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယခုလ ၁၁ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ နံနက္စာကို အာဟာရျပည့္၀စြာေကြ်းေမြးႏိုင္
ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ အဟာရ စံႏႈန္းျဖင့္ ျပည့္၀စြာ
ေကြ်းေမြးႏိုင္ရန္ ျဖည့္စြက္ ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစုစုလိႈင္က ေျပာသည္။

ေန႔လယ္စာကိုမူ ေက်ာင္းသားမိဘအသင္းမ်ားက တာ၀န္ယူေကြ်းေမြးသည္။

၎က ထိုက့ဲသို႔ ေျပာၾကားေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္မွ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးမ်ား၏
ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္အျမင့္ စံႏႈန္း နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းအရ ရွိသင့္ေသာ
ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္အေမာင္း၊ ပိန္လွီမႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ
ျမန္မာကေလးငယ္ ၃၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး
၄၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရပ္ပုေနကာ ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပိန္လွီေနေၾကာင္း၊
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး
၂၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရပ္ပုေနကာ ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပိန္လွီေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း