ေနျပည္ေတာ္၌ ရထားစက္ေခါင္း စက္႐ံုေဆာက္မည္

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေခ်းေငြျဖင့္ ရထားစက္ေခါင္းသစ္ တည္ေဆာက္ေရးစက္႐ုံကို ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ဦးျမင့္သိန္းက စက္တင္ဘာ လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

"တစ္ႏွစ္လွ်င္ စက္ေခါင္းသစ္ ၂၀ ထုတ္လုပ္ကာ စက္ေခါင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ စက္႐ုံမတည္ေဆာက္ႏိုင္မီ စက္ေခါင္းလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္
စက္ေခါင္းသစ္ ၁၁ ေခါင္း၀ယ္ယူရန္အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တင္ဒါေခၚယူလ်က္
ရွိသက့ဲသို႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြျဖင့္လည္း ရထားစက္ေခါင္းသစ္ ၁၈ ေခါင္း ၀ယ္ယူရန္
ညိႇႏႈိင္းလ်က္ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း