သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မေဒတာကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္

လာမည့္ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို
ျပည္သူလူထု၊ လူတန္းစား မ်ဳိးစုံထံ ေရာက္ရွိနိုင္ရန္အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္းအပါအ၀င္
နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံေပးအဖြဲ႔၏ ပူးတြဲဥကၠ႒ Werner Haug ကေျပာၾကားသည္။

"မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကေနတစ္ဆင့္ လူငယ္ေတြကို သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြ
ေပးႏိုင္မလား၊ အစိုးရကေရာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကပါ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လုပ္ရင္
ျပည္သူလူထုဆီ သတင္းအခ်က္ အလက္ေရာက္မလဲဆိုတာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးၿပီး
လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပင္မေဒတာ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ တစ္ရက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊
အြန္လိုင္းမွ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ စာရြက္၊ စာအုပ္ႏွင့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာက့ဲသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
လည္း ထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ဩဂုတ္လက ကနဦး ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္
၅၁ ဒသမ ၄ သန္းႏွင့္ လာမည့္ ေမတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မေဒတာတို႔ မည္မွ်ကြာျခားမည္ကုိ
မေျပာႏိုင္ေသးဟု ၎ကေျပာသည္။

"ပင္မေဒတာ ထြက္မလာေသးတ့ဲအတြက္ ဘယ္ေလာက္ကြာျခားမယ္ဆိုတာ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚမွာ နမူနာေကာက္ယူၿပီး တြက္ခ်က္မႈအရလည္းေကာင္း၊
ဒီသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္အရလည္းေကာင္း သိပ္ကြာမယ္လို႔ မထင္ပါဘူး" ဟု
၎က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ေဒါက္တာညီညီကလည္း မ်ားစြာမကြာျခားႏိုင္ဟု ေျပာၾကားသည္။

"ကြာျခားမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္လဲ ေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ စာရင္းဇယားေတြက ျပဳစုေနဆဲဆိုေတာ့
အေျဖက မထြက္ေသးဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ (နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔)က ယူလာတ့ဲ နမူနာေလး
တစ္ခုကို စမ္းသပ္တြက္ခ်က္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာေတာ့ အရင္ေရွ႕ေျပးတြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ
ေဒတာက ေတာ္ေတာ္ေလးမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ပင္မထုတ္ျပန္ခ်က္ကလည္း ေရွ႕ေျပး
ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ သိပ္မကြာႏိုင္ပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား (မိသားစု၀င္ဦးေရ)
ေသးလာျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းလာသည္ကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ့ဲမႈတြင္
ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း