မဲ႐ံုတာ၀န္ယူမည့္သူမ်ားကုိ သင္တန္းပ႔ိုခ်

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ)အတြင္း
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ မဲ႐ံုမႉး၊ ဒုတိယ မဲ႐ံုမႉးႏွင့္ မဲရံုအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ
၅ ရက္ေန႔က စတင္၍ ဥတၱရခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
သင္တန္းကို သံုးရက္ၾကာ ပို႔ခ်ေပးေနသည္။

သင္တန္းကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း
ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား ဦးေရ စုစုေပါင္း ၄၈ ဦးအား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီမဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ေကာ္မရွင္က ဦးစီးရတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ့္တကယ္
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့ ေနရာ၊ ဒီရလဒ္ေတြကို ေရတြက္ရတဲ့ ေနရာမွာ မဲ႐ံုမႉး၊
ဒီမဲ႐ံုမႉးနဲ႔ မဲ႐ံု အဖြဲ႕၀င္ေတြက အေရးႀကီးပါတယ္၊ အဲဒီမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔
လြတ္မသြားရေအာင္၊ ေနာက္ၿပီး သတ္မွတ္ လူဦးေရနဲ႔ အခ်ိန္မီၿပီးစီးႏုိင္ေအာင္အတြက္
ဒီလိုသင္တန္းေတြကို ပို႕ခ်ေနပါတယ္၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ကေန ပို႔ခ်ရတာေပါ့" ဟု
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမွ အဖြဲ႕၀င္ ဦးမိုးေဇာ္ ကဆိုသည္။

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မဲ႐ံုဖြင့္သည့္ အခ်ိန္ကစၿပီး ပိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္
စာရင္းဇယားမ်ား ျဖည့္သြင္းခ်ိန္မ်ားအထိ အစီအစဥ္တက် ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မဲ႐ံုမႉးႏွင့္ ဒုတိယမဲ႐ံုမႉး
တို႔တြင္ မည္သည့္တာ၀န္ရွိသည္၊ စစ္ေဆးသူတြင္လည္း မည္သည့္ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္
စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉး၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ျပန္လည္ ပို႕ခ်ေပးရမည္
ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း