အနာဂတ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလ ေျခလွမ္းမ်ား မမွန္းဆႏုိင္ေသး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကို လႊတ္ေတာ္ခန္းမ အတြင္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကို လႊတ္ေတာ္ခန္းမ အတြင္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ထပ္မံဖြဲ႔စည္းမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၏
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ၈၀ ရာႏႈန္းခန္႔အထိ
ေနရာရရွိထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အသံကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက
လႊမ္းမုိးထားမည္ ျဖစ္သည္။

လြမ္းမုိးထားမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ မူ သေဘာႏွင့္ လုိလားခ်က္အတိုင္းသာ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု
သုံသပ္ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

"ပါလီမန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တစ္ေသြး တစ္သံတစ္မိန္႔နဲ႔ သြားမွာလား။ ဘယ္သူကမွ
မေျပာရဲဘဲနဲ႔ ပါလီမန္ဥကၠ႒ ထုိင္တာမုိ႔လို႔ ဘယ္သူကမွ အသံမထြက္ရဲဘဲ
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔ အကုန္လံုးေထာက္ခံ၊ အကုန္လံုး ကန္႔ကြက္ဆုိတဲ့ ပံုစံနဲ႔သြားမယ္ဆုိရင္
အမ်ဳိသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပါလီမန္ ျမင္ကြင္းကုိ တစ္မ်ဳိးျပန္သံုးသပ္ရမွာေပါ့"ဟု
ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ လႊတ္ေတာ္
သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေနရာ၌ တာ၀န္ယူလာမည္ဆုိပါက၊ အသစ္ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည့္
အစိုးရတစ္ရပ္ကလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔
ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔၏ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး
ကိစၥေတြဟာ အားေပ်ာ့တဲ့ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။

က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သည္ တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနရာက
အသြင္ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္လင့္ကစား အတိုက္အခံအင္အားစုက
ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိခဲ့ကာ အတုိက္အခံ ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေထာက္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။

"ပထမအႀကိမ္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးစုိးမိုးတဲ့ ပါတီ တုိင္းရင္းသားအမတ္ေတြလည္းပါတယ္။
အခု မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ဇန္န၀ါရီမွာ ၿပီးဆံုးမယ့္ ပါလီမန္ကာလတစ္ခုမွ အသံေလးေတြနဲ႔
ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခုကို ဟုိးအာဏာရွင္ စနစ္ကေန ကူးေျပာင္းလာတဲ့ ကာလေတြမွာ
ဘယ္လုိ သံစံုတီး၀ိုင္းျဖစ္ေအာင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွာရွိခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေနာက္ တပ္မေတာ္က
ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘယ္လုိအကူးအေျပာင္းကာလမွာ ေတြခဲ့သလဲ။ ဒါက သမုိင္းက်န္ခဲ့ၿပီ"ဟု
တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မွ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည့္
ေဒါက္တာေအးေမာင္က ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

ထုိ႔အတူ လက္ရွိ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပါက
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမေရာက္ခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု အလုံ မဲဆႏၵနယ္မွ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"၂၀၁၆-၂၀၂၀ အတြင္းမွာ အႏုိင္ရတဲ့ ပါတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕
ေဆာင္ရြက္မႈကို မူတည္ၿပီးမွ ျပည္သူေတြက ႀကိဳက္ျခင္းမႀကိဳက္ျခင္း ဆံုးျဖတ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း အရည္အခ်င္းကိုမႀကိဳက္ရင္ ၂၀၂၀ အထိမေရာက္ဘဲနဲ႔
ၾကားထဲမွာပဲ right to recall နဲ႔ ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်တာမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဥပေဒကိုျပင္ၿပီးၿပီ
ဆုိရင္ေပါ့၊ မျပင္ေသးရင္ေတာင္ ဆႏၵျပတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္"ဟု ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က
ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိေနသည့္ ပါတီစံုမွ ကုိယ္စားလွယ္
အမ်ားစု အ႐ံွဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔က ျပင္ပႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ပႏိုင္ငံေရး ေလာကမွေန၍ ႏုိင္ငံေရး
ေဆာင္ရြက္ရင္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾကမည္
ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ လာၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တက္ေရာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမွားျပဳလုပ္မိျခင္း၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာသကဲ့သို႔ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊
တစ္မိန္႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိလာပါက မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္းမွ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာႏႈန္းျဖင့္
အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျဖဳတ္ခ်ျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္း ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပ၊
ဆူပူေအာင္ အတိုက္အခံျပဳ ေဆာင္ရြက္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခင္ကတည္းက ယခုအခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ
ဒုတိယတန္းစားအင္အားစုအဆင့္ျဖင့္သာ ျပည္မက ပုဂိၢဳလ္ေတြက သတ္မွတ္ထားမႈ ရွိေနေသးတဲ့
အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကျဖစ္ေစ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက ျဖစ္ေစ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး
အေလးအနက္ထား ရမည္ဟုလည္း ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

သူက "အဲဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ က႑ကိုလည္း အေလးအနက္ထားသင့္တယ္၊
ပါတီတစ္ခုေပၚလာတာနဲ႔ မိမိပါတီမွာ တိုင္းရင္းသားရွိပါတယ္လို႔ ေျပာတာမတူဘူးေနာ္၊
တိုင္းရင္းသားပါတီႀကီး တစ္ခုပါမယ္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ကရင္၊ ပအို၀္းေတြလည္း ပါမယ္၊
သို႔ေသာ္ အဲဒီတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕မူ အတိုင္း အဲဒီတိုင္းရင္းသားေတြက ရပ္တည္ေပးရတယ္၊
တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးခ်င္းရဲ႕ အသံမထြက္ဖို႔လိုတယ္"ဟုလည္း ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ တုိင္းရင္းသား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းသံုးသပ္သည္။

အႏုိင္ရရွိခ့ဲသည့္ ပါတီတစ္ခုအတြင္း တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတို႔၏
ခံစား၊ လုိလားခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးဟု ယတိျပတ္ေျပာဆို၍မရဘဲ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားပါတီ၊
သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ မူသေဘာ၊ ခံစား၊ လုိလားခ်က္မ်ားကို
တင္ျပေျပာျပႏုိင္စြမ္းရွိရန္ အဆုိပါ အႏုိင္ရပါတီအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားတုိ႔က နားလည္
ရပ္တည္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အသစ္ထပ္မံဖြဲ႔စည္းမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တုိ႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အင္အားရွိရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေနရာျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒ေနရာမ်ားကို အမွားအယြင္းနည္းစြာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနႏုိင္သည့္ လက္ရွိ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကို ျပန္လည္ တာ၀န္ေပးရန္ လုိအပ္ၿပီး အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္လည္း လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ယူ
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး စညး္စနစ္က်သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္သည္ဟု
ႏုိင္ငံေရးသတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကုိ ေရးသားေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနတြင္ သတင္းေထာက္
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးသီဟေသြးက ေျပာသည္။

၎က "ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ balance ျဖစ္ေအာင္ျပန္သံုးသင့္တာပါ။
အစိုးရပိုင္းကေတာ့ ျပန္သံုးႏိုင္ရင္၊ ေခ်ာေမြ႕မယ္မဟုတ္ရင္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး
ေတြ႕ရမယ္"ဟု သံုသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရအဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကို မည္သို႔ ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္မည္ကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္
ခန္႔မွန္း႐ံုသာ တက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေနာက္ပုိင္းကာလမွ စတင္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က အသြင္ေျပာင္းထားသည့္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစိုးရတုိ႔ကသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကုိ ကိုင္တြယ္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သျဖင့္
၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔လက္ေအာက္တြင္
လုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၎တုိ႔ရရွိမည့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို စိတ္ထဲမွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္႐ံုသာ
တတ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"သူတို႔တစ္ေတြက လုပ္ကို မလုပ္ၾကရေသးလို႔ပါဘဲ။ ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ေကာင္းတာပဲ
ေမွ်ာ္လင့္တာပဲေပါ့ဗ်ာ။ ၀န္ထမ္းေတြဆိုတာကလည္း ျပည္သူေတြပဲေလဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြမွာပါ အထက္ေအာက္ မွ်တတဲ့
လူႀကီးေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းပီသသူေတြ ေရာက္လာပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ဗ်ာ"ဟု
ဦးမင္းမင္းထြန္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္က
ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အရာရွိမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕အရာရွိ၊ အရာခံမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီး၊
ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ဆုိပါက ၎တုိ႔ ၀ါသနာႏွင့္ ကုိင္တြယ္ရသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ကုိက္ညီေနသျဖင့္
အထူးအေထြ ထပ္မံေလ့လာရန္ မလိုအပ္သည့္တုိင္ေအာင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀သူမ်ား
ပါ၀င္ၾကေၾကာင္းျဖင့္ အစုိးရ ၀န္ထမ္းလုပ္သက္ ၁၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က
ေျပာသည္။

"NLD ကေတာ့ အစိုးရကို အခုမွ စလုပ္ရမွာျဖစ္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေတာ့မရဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ေလ့လာရင္း
ေဆာင္ရြက္ရင္း သြားရမွာေပါ့၊ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေစ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္
ေပၚလစ္တီကယ္ကေနလာတဲ့ ၀န္းႀကီးေတြ လူႀကီးေတြ ေကာင္းတာပဲ လိုခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ သူတို႔က
ငါးႏွစ္ျပည့္ရင္ ခ်ိန္းသြားၾကဦးမယ္ေလ"ဟု ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကုိ စတင္တင္ကုိင္တြယ္ရသည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္း ၀န္ထမ္းလစာမ်ား
တုိးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးသည့္ မီးဖြားခြင့္
ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားေလ်ာ္ေၾကး
ကိစၥမ်ားကိုမူ နစ္နာသူ ျပည္သူအားလံုး ေက်နပ္ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

"အရင္တုန္းက ၀န္ႀကီးဆိုတာ တစ္လတစ္ခါေတာင္ မျမင္ဖူးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီး၊
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ အျမဲျမင္ရ ေတြ႔ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကလဲ ခံစားေတြ႕ၾကံဳရတဲ့
အေျခအေနေပါ့ဗ်ာ။ အရင္နဲ႔ စာရင္ေျပာတာပါ၊ အရင္က၀န္ႀကီးဆိုတာ ေမာ္ေတာင္
မၾကည့္ရဲဘူးေလ၊ လမ္းေတြ႔ဘာ ၀တ္လာမွန္းေတာင္ မသိလိုက္ရဘးူကိုဗ်၊ အမ်ားႀကီးေတာ့
မေျပာေတာ့ပါဘူး၊ လစာနဲ႔ ခြင့္ခံစားခြင့္ေတာ့ ရလိုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ"ဟု လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ကုိ ကုိင္တြယ္
စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ အစိုးရလက္ထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာကို အသစ္တက္ေရာက္လာမည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္
အစိုးရလက္တြင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၀န္ထမ္းလူတန္းစားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထိပ္တန္းရာထူးကို ရယူထားႏုိင္သည့္
လူတန္းစာက လြဲ၍ က်န္ သာမန္၀န္ထမ္း လူတန္းစာ အမ်ားစုသည္ မိသားစုရပ္တည္ေရးကုိ
ႀကိဳးပမ္းေနရင္း လူ႔သက္တမ္းကုန္ဆံုးသူက မ်ားျပားလွသည္။

သာမန္၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ မိသားစု ခ်မ္းသာေတာင့္တင္းမႈ မရွိပါက၊ မိဘတို႔၏ အေမြအႏွစ္ကို
ခံစားခြင့္ မရွိခ့ဲပါက ၎တုိ႔ ရရွိထားသည့္ ၀န္ထမ္းလစာႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားသည့္ မိသားစု
ရပ္တည္ေရးအတြက္သာ တတ္ႏုိင္ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ လူတန္းေစ့ေန ထုိင္ႏုိင္ေရး၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာႀကီးပြားေရးတုိ႔အတြက္
၀န္ထမ္းလစာျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ မသမာမႈမ်ားျပဳျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ျခင္းမ်ား
ရွိလာၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိသုိ႔လာဘ္ေပးလာလ္ယူကိစၥမ်ား၊ ေငြေၾကးမသမာမႈကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္
အခြင့္အလမ္းသာသည့္ ရာထူး၊ ေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္
အထက္လူႀကီးမ်ားသို႔ လာဘ္ထိုးျခင္း၊ အထက္လူႀကီး အႀကိဳက္ေနထုိင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

"NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါ။ တဲ့သာေျပာရရင္ဗ်ာ
၀န္ထမ္းျဖစ္ေတာ့ လုပ္ခလစာ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စိတ္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို
လိုခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ၊ အာဆီယံ လစာေလာက္ႀကီး မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး၊ သင့္တင့္တဲ့ လစာေပါ့၊
ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြ အဆင္မွ မေျပၾကေသးတာကိုးဗ်"။ စား၀တ္ေနေရးအတြက္
ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္မလဲဗ်ာ
အေပၚက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာက္က လိုက္လုပ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဆို ၿမိဳင္တာေပါ့ဗ်ာ"ဟု
ဦးမင္းမင္းထြန္း ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း