ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ ၂၈ဝ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေလ့လာ

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ တာ၀န္ယူမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ တာ၀န္ယူမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အသစ္ တက္ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၂၈ဝသည္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဇန္နဝါရီ
၂၇ရက္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တံြေတး
မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးျမင့္လြင္က ၄င္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္
လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ရွိခဲ့ပါက ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားကိုဦးတည္ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

''ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ အဓိကျပင္ခ်င္တယ္။ က်န္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕အဓိက
ဦးတည္ခ်က္ေတြပါပဲ''ဟု ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း တုိင္းျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အားနည္းေနသည့္
ကိစၥမ်ား၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသို႔ တက္ေရာက္မည့္
ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ ၁၇ဦး အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္
ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦးတက္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မွာ ကိုးဦးရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မွာ ရွစ္ဦး
ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း