ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲအရာရွိမ်ား အရည္အေသြး ျမႇင့္မည္

အမ်ဳိးသမီးရဲအရာရွိမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္္)အမ်ဳိးသမီးရဲအရာရွိမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲအရာရွိမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမႇင့္သင္တန္းကို ေမ ၃ဝ ရက္မွစတင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားမည္ဟု ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ သိန္းဦးက ေမ ၁၆ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

''ဒီလကုန္ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း ရဲအရာရွိ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္တဲ့ သင္တန္း
ေတြကို စၿပီးလုပ္သြားမွာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္''ဟု ၄င္းက အဆိုပါေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ UNODC တို႔ ပူးတြဲ ျပဳလုပ္သည့္ ' ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေလ့က်င့္ေရးစနစ္မ်ား
တိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္
ေဆြးေႏြးပြဲ' အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈသင္တန္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပံုစံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး UNODC က UNICEF၊  UNFPA၊  UNDP တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

''သင္တန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အထဲမွာ ဧရိယာနယ္ပယ္ ႏွစ္ခုေပါ့၊ တစ္ခုက
ေတာ့ ျမႇင့္တင္မယ့္ အသိပညာေပးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို
လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုအပိုင္းကို ဘယ္လို
ဆက္လုပ္မလဲဆိုတာကိုေပါ့။ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ တည္ေဆာက္မႈေတြကို ျမႇင့္တင္မယ္
ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္အပိုင္းလိုတာေပါ့'' ဟု ဒုတိယရဲခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား UNODC တြင္လည္းရွိေနၿပီး မၾကာမီ
အျမန္ဆံုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။ UNODC က ရဲသင္တန္း
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးအျပင္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း၊ သင္တန္း
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထပ္မံ ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီသြား မည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

''သူတို႔(UNODC) အပိုင္းက သင္ေထာက္ ကူပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ပံ့ပိုးေပး
သြားမယ္။ သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း update ျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္တင္းၿပီး
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ကေလးသူငယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ၊ အမ်ဳိးသမီး
အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥေတြ စသျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္ တင္းၿပီးေတာ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲမွာ ျဖည့္
ေပးသြားမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕အတြက္ အမ်ားႀကီး အလားအလာ
ေကာင္းတာေပါ့''ဟု ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ သိန္းဦးက ေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ပံုစံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စ၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က
UNODC ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္မူ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္
ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ သင္တန္း
ပိုင္းကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

''အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာသင္တဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း
အပိုင္းေပါ့။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ စနစ္နဲ႔ ရဲအရာရွိေတြမွာ လိုအပ္မယ့္ သင္တန္းပိုင္းဆိုင္
ရာမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး ျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုတာကို ေျပာင္းလဲလုပ္
ေဆာင္မယ့္အပိုင္းပါ။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ သင္တန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေဆာက္အအံု
လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး၊ အေထာက္အကူပစၥည္း
လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြး သြားတာပါ''ဟု ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

ယခုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ႕ၿဦဃ ၏ ပံ့ပိုးမည့္ ေငြေၾကးကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔
အတိအက်မေျပာေသးဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လ်ာထားသည့္
ေငြေၾကးမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအား ျဖင့္ ယခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ငါးႏွစ္စာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ
၁၂ သန္းခန္႔ ခန္႔မွန္းထားသည္ ဟု ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ေဌးျမင့္က ဆိုသည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း