ပ်ဥ္းမနားအေရွ႕ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေျပာင္းႏွင့္ စပါးသီးႏွံမ်ား ႂကြက္ဖ်က္ဆီးခံေနရ

ႂကြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ Suppliedႂကြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ Supplied

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေတာင္ေပၚေဒသ
မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းႏွင့္ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ခင္းမ်ားကုိ
ႂကြက္မ်ား က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈရွိေနသည္ဟု အဆိုပါေဒသသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မွ ကိုေ၀မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေတာင္ေပၚေဒသ မ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္သည့္ ၀ါးပင္မ်ား အသီးသီးေသာေၾကာင့္
ႂကြက္မ်ား ယခင္ႏွစ္ ကထက္ အဆမတန္ေပါက္ပြားကာ စိုက္ခင္း မ်ားသို႔
၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ႂကြက္ဖ်က္ဆီးတာကေတာ့ ျမင္တ့ဲအတိုင္းပဲဗ်ာ။ ေတာင္သူေတြမွာ ဘာမွမတတ္ ႏိုင္ဘူး။
သူတို႔စိုက္ထားတ့ဲ ေျပာင္းခင္းေတြ လည္း ကုန္ေတာ့မယ္။ ေနာက္ စပါးခင္းေတြလည္း
ပ်က္စီးတာမ်ားေနၿပီ" ဟု ကုိေ၀မုိးက ေျပာသည္။

သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနသည့္ႂကြက္မ်ားမွာ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ရွိေနေသာ
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္ ဘက္မ်ားမွ အဓိက၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ေတာင္ေပၚေဒသရွိ ဘို႔မ ေက်းရြာေန ဦးယဥ္ေထြးက ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ရွမ္း႐ိုးမ(အေရွ႕႐ိုးမလည္းေခၚ) ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ၀ါးပင္မ်ား အသီးသီးေသာေၾကာင့္ ႂ
ကြက္မ်ားသည္ ၀ါးသီးစားကာ အဆမတန္မ်ဳိးပြားလာၿပီး စိုက္ခင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္
ဖ်က္ဆီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ႂကြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ Suppliedႂကြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ Supplied

ေဒသခံမ်ား ျပဳစုထားေသာ စာရင္းမ်ား အရ ႂကြက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ
ေျပာင္းစိုက္ခင္းဧက ရာဂဏန္းအထိ ရွိေနၿပီး စပါးစိုက္ခင္းလည္း ဧကဆယ္ဂဏန္း
အထိ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဖမ္းမိသည့္ႂကြက္မ်ား။ Suppliedဖမ္းမိသည့္ႂကြက္မ်ား။ Supplied

ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္ တတိယပတ္အထိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက လာေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း ကိုေ၀မိုးက ေျပာၾကား သည္။ ေတာင္ေပၚေနျပည္သူမ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အသက္ေမြး သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းႏွင့္ စပါးသီးႏွံသည္ အဓိက အားထားေသာ
သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ၎တို႔၏စားနပ္ရိကၡာအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း