ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရာသီသီးႏွံထက္ သေျပပန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပိုမ်ားလာ

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ သေျပပန္းစိုက္ခင္းတစ္ခင္းကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ ထူးသန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ သေျပပန္းစိုက္ခင္းတစ္ခင္းကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ ထူးသန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ ရာသီေပၚသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္အက်ဳိးအျမတ္
ရရွိရန္ မေသခ်ာသည့္အတြက္ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားအၾကားသေျပပန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ
ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟုဆုိသည္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာမႈေၾကာင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္
မေသခ်ာသည့္အျပင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအရလည္း မေသခ်ာမႈမ်ားၾကဳံေတြ႕လာရသည္ဟု
သေျပသုံးဧကခန္႔စိုက္ပ်ဳိးထားသူ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ေန ေတာင္သူ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

''တျခားသီးႏံွေတြထက္ ဒီသေျပပန္းက ေသခ်ာတယ္ဗ်။ သူက မိုးေခါင္းမွာ၊ ေရႀကီးမွာ
မပူရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေစ်းကြက္ကိုလည္း ပူစရာမလိုဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သေျပပန္းသည္ မိုးမ်ားၿပီးေရဝပ္သည့္ဒဏ္ကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ရာသီဥတုပူျပင္းမႈကိုလည္း
ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ''မႏွစ္က ေႏြတုန္းက အရမ္းပူျပင္းေတာ့ ေရသြင္းရတာရွိတာေပါ့။
အခု မိုးရာသီမွာလည္း ေရဝပ္တာရွိတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပ်က္စီးမသြားဘူး။ ေရၾကာၾကာဝပ္ရင္ေတာ့
အပင္ႀကီးထြားမႈေႏွးတာေပါ့ေလ''ဟု ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သေျပစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား အၿပိဳင္ရိတ္သိမ္းေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းလိုအား
မ်ားလ်င္လည္း ေစ်းေကာင္းသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယခင္က
အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ႏွမ္းစသည့္ ယာသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိသည့္ ေျမမ်ားတြင္ ယခုအခါ
သေျပပန္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလာသည္ကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ သာမက၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္
တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရွိလာရသည္။

''သေျပက ေသခ်ာတယ္၊ မဆုံး႐ႈံးဘူး။ ကိုယ္ထည့္ရင္ထည့္သေလာက္၊ အခ်ိန္ေစာင့္ႏိုင္ရင္
ေစာင့္ႏိုင္သေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္ရႏိုင္တယ္''ဟု လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ေန သေျပစိုက္ေတာင္သူ
ဦးတင္လိႈင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးမ်ားၿပီး ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူတိုင္း
သေျပပန္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ေန သေျပႏွစ္ဧက စိုက္ပ်ဳိးထားသူ
ဦးတင္ေဇာ္က ေျပာသည္။ ''အရင္းေတာ့ မ်ားတယ္ဗ်။ ေနာက္ၿပီး ရာသီသီးႏွံမဟုတ္တ့ဲ
အတြက္ ေလး၊ ငါးလနဲ႔လည္း ေငြျပန္မေပၚဘူး။ အနည္းဆုံးႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ေစာင့္မွ
အဆင္ေျပတယ္။ ဒီထက္ပိုေစာင့္ႏိုင္ရင္ေတာ့လည္း ပိုေကာင္းတာေပါ့''ဟု ဦးတင္ေဇာ္က
ေျပာသည္။

သေျပပန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ တစ္ဧကလွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၁ဝ သိန္းခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရသည္ဟု
ဆုိသည္။ သေျပပ်ဳိးပင္ေပါက္မ်ားကို တစ္ပင္လွ်င္ ခုနစ္က်ပ္မွ ၁ဝ အထိ ေစ်းႏႈန္းရွိၿပီး
ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ အပင္၏ ႀကီးထြားမႈအေပၚမူတည္ကာ တစ္ပင္လွ်င္ အနိမ့္ဆုံး
က်ပ္ ၂ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ အခင္းျပတ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

''အပင္တစ္ေသာင္းစိုက္လို႔ အနည္းဆုံးသိန္း ၂ဝ ျပန္ရမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။
ဒီၾကားထဲမွာ ေသတာလည္းရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေပါင္းႏုတ္ခ(လုပ္အားခ)က အရမ္းကုန္တယ္ဗ်။
ဒါေပမဲ့လည္း ျပန္တြက္ရင္ေတာ့ အတိုးေပးတာထက္ ေသခ်ာတယ္''ဟု ဦးတင္ေဇာ္က
ေျပာသည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူတုိင္း သေျပပန္းစုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း မရွိဟုလည္း
ဦးတင္လိႈင္က ေျပာသည္။ ''ေျမကြက္အလိုက္ေပါင္းလိုက္တာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေျမကြက္ေတြက
ေပါင္းထူလြန္းေတာ့ ေပါင္းႏုတ္ခတင္ပဲ တစ္ဧကကို သုံးသိန္းေလာက္ကုန္တယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

သေျပပန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ၏ အျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး
ဖ်န္းရျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သေျပပန္းစုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိး႐ုံသာျဖစ္ၿပီး
ဘုရားအိုးထိုးႏိုင္သည့္ ပင္စည္(လုံးပတ္)အေနအထားအထိ ေရာက္ရွိလာပါက ပြဲစားမ်ားက
အခင္းလိုက္ ျပန္ဝယ္ယူေလ့ရွိသည္။

''တစ္ေန႔ကပဲ တစ္ဦးတည့္သြားတယ္။ တစ္ပင္ကို က်ပ္ ၂၅ဝ ႏႈန္းနဲ႔။ သူ႔စိုက္ခင္းက
ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ။ အပင္သုံးေသာင္းေလာက္စိုက္ထားတာ။ အနည္းဆုံးအပင္ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ေတာ့
ျပန္ထြက္မွာေပါ့။ ဒါေတာင္ ေစ်းအရ နည္းသြားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္''ဟု
ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္လီေစ်းကြက္တြင္မူ ပင္စီႀကီးထြားမႈအလိုက္ ေစ်းေကာင္းရၿပီး တစ္ပင္လွ်င္
က်ပ္ ၁,ဝဝဝ အထိ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ''အပင္ႀကီးတာရယ္၊ ပန္းလွတာရယ္ကို
မူတည္ၿပီး တစ္ပင္ကို တစ္ေထာင္အထိရွိတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့လည္း သုံးပင္
တစ္ေထာင္ပဲ''ဟု သေျပပန္းအသုံးျပဳသူ ေဒၚမူမူက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း