သံုးႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီးသံလြင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ပို႔။ဆက္ဝန္ႀကီးေျပာ

အနာဂတ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေရးအတြက္ သံလြင္ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သံလြင္ျမစ္ေကာ္မရွင္
(Thanlwin River Commission) ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉) ၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးစိုးသိန္းက သံလြင္ျမစ္ဆိုင္ရာ ေရအသံုးခ်မႈျပႆနာမျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္
တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ
ေမးျမန္းရာတြင္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္သည္ ျမစ္ဝွမ္းဧရိယာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္၁၆၉,၆ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းတြင္ ၁၃၄,၄ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္
၁၆,ဝဝဝ စတုရန္း ကီလိုမီတာရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ၌ ဆည္
၁၃ ခု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆည္ႏွစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု
ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း