ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ုံစီမံကိန္းအတြက္ ယူ႐ိုငါးသန္းေခ်းယူမည္

ဒီဇယ္ စက္ေခါင္းစက္႐ုံ (ရြာေထာင္) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ KfW Development Bank မွ ယူ႐ိုေငြငါးသန္းေခ်းယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က
ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ ေခ်းယူႏိုင္ရန္ ယခုလ ၁၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးက တင္ျပခဲ့ၿပီး ေခ်းေငြကို ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁ဝ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ
ႏွစ္ ၃ဝ ျဖင့္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄ဝ ျဖင့္ ေခ်းယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုည ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

'' ဒီစီမံကိန္းမွာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ဒီဇယ္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ စက္ေခါင္းေတြကို စြမ္းအားျမႇင့္တင္
ျပဳျပင္တာေတြ၊ လက္ရွိ ဘီးခုတ္စက္ကို အႀကီးစား မြမ္းမံ ျပင္ဆင္တာေတြနဲ႔ဘီးခုတ္စက္
အသစ္ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္တာေတြ၊ ရထားစက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္တာေတြ
စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ုံ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္မႏၲေလးျမစ္ႀကီးနား
ရထားလမ္းပိုင္းေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မွန္ကန္စိတ္ခ်ရေသာ ေလာ္ကယ္ရထားမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲလာႏိုင္ျခင္း၊ စက္ေခါင္းမ်ား ဘီးတာယာခုတ္စားမႈ ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္ေစျခင္းႏွင့္
ဘီးေခ်ာ္က်မႈစေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ
စက္ေခါင္းအလံုးလိုက္တင္၍ ဘီးခုတ္ႏိုင္သည့္ ဘီးခုတ္စက္ (Underfloor Wheel Lathe) ကို
အႀကီး စားမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဘီးခုတ္စက္ အသစ္အျဖစ္ Universal Wheel Lathe အား
တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ဒီဇယ္စက္ေခါင္း၊ လူစီးတြဲႏွင့္ ကုန္တြဲမ်ား အႀကီးစားမြမ္းမံျပင္ ဆင္ရာတြင္
ဘီးတာယာခုတ္စားမႈ ျမန္ဆန္ၿပီး အရည္အေသြးမီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို
ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရထားစက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စက္မႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ
ဌာနရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားကို စက္ေခါင္းျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားကို စနစ္တက်
စာေတြႈလက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြက္လာ ေစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ KfW Development Bank မွ ေခ်းယူမည့္ ေခ်းေငြသည္ အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္
ႏႈန္းထားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးရန္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ ယူ႐ို ငါးသန္း ေခ်းယူမႈအတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရသုံး
ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေၾကြးၿမီစီခံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယခုလ ၁၅ ရက္က ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း