အမတ္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ တည္းခုိခေပးရန္ က်န္ရွိဟု စည္ပင္ဧည့္ရိပ္္သာစာထုတ္

စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ တည္းခိုေနထိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္
တည္းခိုေနထိုင္ခေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနသည္ဟုဆိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္႐ုံးကတစ္ဆင့္ စာထုတ္
အေၾကြးေတာင္းခ့ဲရာတြင္ စာရင္းကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုးက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို ပိုက္ဆံေတာင္းတ့ဲစာပို႔ထားတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူ႔ဟာနဲ႔သူ
တည္းခိုခ သြင္းခ့ဲတ့ဲသူခ်ည္းပဲ။ အဲဒီစာထဲမွာပါတ့ဲ ရက္(ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္သည္ဟုေဖာ္ျပထား)
ေတြမွာ အားလုံးက သြင္းၿပီးသားေတြပဲ။ ေဘာက္ခ်ာေတြရွိတယ္။ ျပန္လည္ရွင္းျပႏိုင္တယ္။
သူတို႔ဟာသူတို႔ လြဲၿပီး ၾကားထဲမွာ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ က်န္ခ့ဲတာ။ ဒီကိစၥ မနက္ျဖန္ရွင္းရမယ္''ဟု
၄င္းက မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား
နားလည္မႈလြဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕ အဆင္မေျပတ့ဲသူေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။
ဒါမွန္တာကိုေျပာတာ။ မိသားစုက်န္းမာေရး၊ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ဆိုေတာ့
သူတို႔ရတ့ဲလခေလးနဲ႔က တခ်ဳိ႕ မလုံေလာက္တ့ဲအခါက်ေတာ့ ေပးသြင္းတာေနာက္က်တာမ်ဳိး၊
ေနာက္မွေပါင္းသြင္းမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေလးေတြကို တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္
အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းေစခ်င္တာပါ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တ့ဲအလုပ္ကေတာ့သိပ္ၿပီးမသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ပဲ
ထင္တယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က ေန႔တြက္စရိတ္ထုတ္ေပးသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
တည္းခိုေနထိုင္ခကို ေပးသြင္းေလ့ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္႐ုံးက တစ္ဆင့္ စာထုတ္အေၾကြး
ေတာင္းခံထားရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမွာ ၄၁၈ ဦး အထိရွိၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
၁၄ ဦးႏွင့္ဆိုပါက စုစုေပါင္း ၄၃၂ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါ အေရအတြက္သည္
လြဲမွားေနေသာအေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုက အေၾကာင္းၾကားစာရရွိၿပီးေနာက္
ျပန္လည္စိစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ေပးသြင္းထားေသာရက္မ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တု႔ိျပန္တိုက္ၾကည့္ၿပီးၿပီ။ သူတို႔စာထဲမွာပါတ့ဲ ေပးသြင္းဖို႔က်န္ေနပါတယ္ဆိုတ့ဲရက္ေတြ
အတြက္ ျပန္ရွာၾကည့္ေတာ့ေပးသြင္းထားတ့ဲ ေဘာက္ခ်ာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္စားလွယ္
တခ်ဳိ႕ေတာ့ က်န္ေကာင္းက်န္ႏိုင္တာေပါ့ေလ။ မ႐ိုးမသားနဲ႔က်န္တ့ဲသူေတြ မဟုတ္ႏိုင္ဘူး'' ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီက စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အေၾကြးေတာင္းခံရတ့ဲအထဲ ကြၽန္မေတာ့မပါဘူး။ အဲဒီဟာက ဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိပါဘူး။
လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သြားတယ္။ စည္ပင္မွာတည္းခိုတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း
ဝါးလုံးရွည္နဲ႔သိမ္းယမ္းတ့ဲအထဲပါသြားတာေပါ့ေလ။ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။
ျဖစ္လည္းမျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး''ဟု ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚခင္ေစာေဝက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအခြန္ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာအခ်က္
အလက္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွတည္းခိုေနထိုင္ခအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၂ဝ ေက်ာ္
ရရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေငြမ်ားကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ခင္ ေပးသြင္းၾကရန္
အတြက္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိေသာ တည္းခိုခမ်ားအတြက္ စာထုတ္ေတာင္းျခင္း
မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအရ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီဝင္(၁)ဦးေအးျမင့္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို မတ္ ၁၃ ရက္၌ ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာဆိုေတာ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းဆီကို စာမပို႔ေတာ့ဘဲနဲ႔
႐ုံးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္တ့ဲ လႊတ္ေတာ္႐ုံးကို စာပို႔လိုက္တာေပါ့။ ဒါကလည္း ႏိႈးေဆာ္တ့ဲအေနနဲ႔ပါပဲ။
စာထုတ္ၿပီး အေၾကြး ေတာင္းတ့ဲသေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲအတြက္
အသုံးအႏႈန္းမွာ နားလည္မႈလြဲစရာ ျဖစ္သြားတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း