ေနျပည္ေတာ္ အေဝးေျပးခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း က်ဆင္း

ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ အေဝးေျပးယာဥ္လုိင္းမ်ား စတင္ေျပးဆြဲရာ ေဘာဂသီရိ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းကုိ မတ္ ၂၇ ရက္ ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ အေဝးေျပးယာဥ္လုိင္းမ်ား စတင္ေျပးဆြဲရာ ေဘာဂသီရိ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းကုိ မတ္ ၂၇ ရက္ ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္မွ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလကတည္းက ေပၚေပါက္ခ့ဲေသာ ေနျပည္ေတာ္ အေဝးေျပးခရီးသည္
ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ခရီးသည္ရရွိမႈမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ လက္ရွိကာလတြင္ ခရီးသည္ရရွိမႈနည္းလာၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
က်ဆင္းလာသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံထိန္းသိမ္းေရး
ေကာ္မတီ(အေဝးေျပး)က ျပဳစုထားေသာ ခရီးသည္စီးနင္းမႈ အေရအတြက္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္ေျပးဆြဲမႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ခရီးသည္ရရွိမႈသည္ ၂ဝ၁ဝ
ျပည့္ႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ခ့ဲၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်ခဲ့ရာ အေဝးေျပး
ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိသည္။

''အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပလားဆိုေတာ့ အရင္နဲ႔စာရင္
မေျပဘူးလို႔ပဲေျပာရမယ္။ ခရီးသည္ရရွိမႈက နည္းလာတယ္။ အခုႏွစ္မွာ ပိုနည္းလာတယ္'' ဟု
ေနျပည္ေတာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ(အေဝးေျပး)ဥကၠ႒
ဦးဝင္းေဆြက ယခုလ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေဝးေျပး ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း အေရးပါသည့္
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

''အဲဒီအခ်ိန္က အေတာ္ေလးအဆင္ေျပခဲ့တယ္။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲအစိုးရလက္ထက္မွာ ပြင့္လင္းလာေတာ့
ဒီလုပ္ငန္းထဲကို ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းတ့ဲသူေတြ ဝင္လာၾကတယ္။ သူတို႔ဝင္လာေတာ့
နဂိုရွိေနတ့ဲ လိုင္းေလးေတြက နည္းနည္းေတာ့႐ုန္းကန္ရတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔ေလာက္ေတာ့
အေျခအေနအဆိုးခ့ဲဘူး''ဟု ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာင္စိုးမိုးေမာ္ေတာ္
ယာဥ္လိုင္းကုိလုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ွ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မထသ(အေဝးေျပး) က ျပဳစုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္မွ
ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၃ ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးသည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ မႏၲေလးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားအမ်ားဆုံးဟု ဦးဝင္းေဆြက ေျပာသည္။
''အဓိကအားထားေနရတာက ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ခရီးစဥ္ပဲ။ က်န္တ့ဲၿမိဳ႕ေတြကလည္း
အေျပာင္းအလဲေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိပ္နည္းတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ခရီးသည္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရွိခဲ့ၿပီး၊ က်န္သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ခရီးသည္
ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု
ေနျပည္ေတာ္ မထသ (အေဝးေျပး) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိသည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ ၃၇၈,၂၅၂ ဦး၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၅၈၆,၆၆၇ ဦး၊ ၂ဝ၁၁ တြင္
၇၉၆,၆၉၆ ဦး၊ ၂ဝ၁၂ တြင္ ၇၈၆,၄၅၉ ဦး၊ ၂ဝ၁၃ တြင္ ၈ဝ၉,၃၉၃ ဦး၊ ၂ဝ၁၄ တြင္ ၇၈၈,၈၃၄ ဦး၊
၂ဝ၁၅ တြင္ ၇၄၉,၁၃၈ ဦး၊ ၂ဝ၁၆ တြင္ ၆၈၄,၅၆၈ ဦးရွိခဲ့သည္။

''လုပ္ငန္းေတြေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလား၊ တိုးတက္ေနလားဆိုတာ အဲဒီမွတ္တမ္းေတြသာ
ၾကည့္လိုက္ပါ''ဟု ဦးဝင္းေဆြက ေျပာသည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခ့ဲသည့္
၂ဝ၁၆ အတြင္း ရရွိခဲ့ ေသာ ခရီးသည္ဦးေရသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခ့ဲေသာ ခရီးသည္ဦး
ေရေအာက္ ေျခာက္ေသာင္းခြဲခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ရရွိမႈ
ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ယာဥ္လိုင္ႀကီးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း
ယာဥ္လုိင္းငယ္မ်ား ပုိမုိ႐ုန္းကန္လာရသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ရရွိမႈႏႈန္းသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး၊
မတ္လဒုတိယပတ္အတြက္ ျပဳစုထားေသာစာရင္းမ်ားအရ ယာဥ္တစ္စီးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ခရီးသည္
ရရွိမႈသည္ ၂၈ ဒသမ ၈ ဦးသာရွိေနေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။''က်တယ္၊
က်တယ္၊ က်တာမွ အေတာ္ေလးကို က်ေနတာ''ဟု ဦးဝင္းေဆြက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မႏၲေလးခရီးစဥ္တြင္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္စီးပ်မ္းမွ် ၂၄ ဒသမ ၄ ဦးႏႈန္း
ရွိခ့ဲရာမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ဒသမ ၆ ဦးႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ဒသမ၂ ဦးႏႈန္းသာရွိသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ခရီးသည္ယာဥ္တစ္စီးအတြက္ ခရီးသည္ဦးေရပ်မ္းမွ် ၃ဝ ဦးရရွိမွသာလွ်င္
အေထြေထြစရိတ္မ်ားကို ကာမိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''၃ဝ ရမွ ကာမိမယ္။ ဒါက ဆီဖိုး၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္ဖိုး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြအတြက္
ေပးရတ့ဲစရိတ္အပါအဝင္ အေထြေထြစရိတ္ကို ကာမိခ်င္ရင္ ၃ဝ ရမွျဖစ္မယ္'' ဟု ဦးဝင္းေဆြက
ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ခရီးသည္ ၂၈ ဒသမ ၈ ဦးသာ ရရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ ယာဥ္လိုင္း
မ်ားသည္ တန္ဆာချဖင့္ ကာဗာလုပ္ေနရသည္ဟုဆိုသည္။ ''ထိုင္ခုံလက္မွတ္နဲ႔ ကာဗာမျဖစ္ေတာ့
တန္ဆာခနဲ႔ပဲ ျပန္ျဖည့္ေနရတာေပါ့။ ကားတစ္စီးထြက္ရင္ တန္ဆာခေလးေတြကလည္း
ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ရတတ္ေတာ့ အဲဒါနဲ႔ျပန္ၿပီး ကာဗာလုပ္ရတယ္''ဟု ယာဥ္လုိင္းပိုင္ရွင္
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယာဥ္လိုင္းမ်ားအၾကား ခရီးသည္ရရွိေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈအရ ယာဥ္လိုင္းငယ္မ်ားသည္ လက္မွတ္
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူေခၚပြဲစားမ်ားကိုသာ အားကိုးေနရသည္။ ယာဥ္လိုင္းႀကီးမ်ား
သည္ ခရီးသည္ ပုံမွန္ရရွိေနေသာ္လည္း ယာဥ္လုိင္းငယ္မ်ားသည္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ဟု
ဆုိသည္။

''ယာဥ္လိုင္းငယ္ေတြက ဘယ္လိုလုပ္ေနရလဲဆိုေတာ့ လူေခၚပြဲစားေတြနဲဲ႔ လက္မွတ္အေရာင္း
ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုပဲ တစ္ေယာက္ေခၚေပးရင္ တစ္ေထာင္ႏႈန္းေပးၿပီး ရပ္တည္ေနရတယ္။
လက္မွတ္ခက ၆,၃ဝဝဆိုရင္ လူေခၚပြဲစားကုိ ၁,ဝဝဝ ေပးရတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္က ၅,၃ဝဝ ပဲ
ရတယ္။ ကားတစ္စီးမွာ ခရီးသည္ ၃ဝ ပါတယ္ဆိုရင္ ဂိတ္ကိုလက္မွတ္လာဝယ္တာက
ငါးေယာက္ေလာက္ပဲရွိတယ္''ဟု အဆုိပါ ယာဥ္လုိင္းပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္လုိင္းမ်ားသည္ ခရီးသည္ရရွိမႈေလ်ာ့နည္း
လာေသာေၾကာာင့္ ေျပးဆြဲမႈရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္မ်ားလည္းရွိေနၿပီး၊ အာရွခရီးသည္ယာဥ္လုိင္းသည္
ေျပးဆြဲမႈရပ္တန္႔ခဲ့သည္ဟု ဦးဝင္းေဆြက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ အေဝးေျပးယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ ခရီးသည္ဦးေရရရွိမႈေလ်ာ့
နည္းလာျခင္းသည္ ခရီးသည္အခ်ဳိ႕ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္သြားလာၾကျခင္း၊
ရထားစီးခရီးသည္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဝင္ထြက္သြား
လာသည့္ ခရီးသည္ဦးေရနည္းပါးလာျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေဆြက
ေျပာၾကားသည္။

''ကိုင္ပိုင္ကားနဲ႔လာတာ ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္မွာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ရထားဘက္ကိုလည္း
နည္းနည္းေရာက္သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ခရီးသည္
အဝင္အထြက္ကို နည္းသြားတာ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ခရီးသြားဦးေရေလ်ာ့နည္းလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ယာဥ္လိုင္း
အသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ရွိၿပီးသား ယာဥ္လုိင္းအခ်ဳိ႕ပါ လုပ္ငန္း
ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ မထသ(အေဝးေျပး)၏
စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အေျချပဳယာဥ္ လိုင္း ၂၃ လိုင္းရွိၿပီး၊ အျခားေသာ
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျချပဳၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဝင္ထြက္ေျပးဆြြဲသည့္
ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၇ဝ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း