ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျမေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ေပး

 ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရယူစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရယူစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ေနျပည္ေတာ္ဧရိယာအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံေျမ ၈၉၉ ဒသမ ဝ၆၅ ဧကအတြက္
ေတာင္သူဦးေရ ၃၈၁ ဦးကုိ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့သည့္
ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္သိန္း ၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သံတမန္ဇုန္စီမံကိန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ေျမ ၂၅၁ ဒသမ ၆၄ ဧကအတြက္ ေတာင္သူ ၉၄ ဦးကုိ
က်ပ္ ၂၅၆ ဒသမ ၇၂၁ သန္း၊ ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာအနီး ရတနာမဥၨဴလမ္းႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းအၾကားရွိ ေျမ ၄၄၄ ဒသမ ၈၂၅ ဧကအတြက္ ေတာင္သူ ၂၂၈ ဦးကို
၄၇၃ ဒသမ ၁၁၄ သန္း၊ သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေစ်းႏွင့္ ေရႊၾကာပင္လမ္းအၾကားရွိ ေျမ
၄၇ ဒသမ ၁ဝ ဧကအတြက္ ေတာင္သူ ၁ဝ ဦးကို ၄၇ ဒသမ ၁ဝဝ သန္း၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊
မိုးေသာက္ပန္းလမ္းႏွင့္ ရတနာမဥၨဴလမ္းအၾကားရွိ ေျမ ၅၂ ဒသမ ၅ဝ ဧကအတြက္ ေတာင္သူ
၂၃ ဦးကို ၅၂ ဒသမ ၅ဝဝ သန္းႏွင့္ ေရႊၾကာပင္လမ္းႏွင့္မိုးေသာက္ပန္းလမ္းအၾကားရွိ ေျမ ၁ဝ၃ ဧက
အတြက္ ေတာင္သူ ၂၆ ဦးကို ၁၁၂ ဒသမ ၅၁၄ သန္းကို ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီက ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ၂ဝ၁၆၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ထဲက
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီပိုင္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းအသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားတဲ့ ရန္ေအာင္ျမင္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမထဲမွာ
ရွိတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာေျမေတြနဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံေတြ အသိမ္းခံရတဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေထာက္ပံ့ေၾကး
၉၄၁ဒသမ ၉၄၉ သန္းကို အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္တဲ့ေတာင္သူေတြကို ေပးအပ္တာ
ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမတစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး
အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕မွာ
ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ''ပိုက္ဆံဆိုတာ သံုးလိုက္ရင္ ခဏေလးနဲ႔ ကုန္သြားမွာပဲ။
ကိုယ့္ေျမနဲ႔ဆိုေတာ့ တစ္ရက္စိုက္ရင္တစ္ရက္ ေရာင္းစားလို႔ ရတယ္ေလ။ ေက်နပ္လားဆိုေတာ့
အထက္က သတ္မွတ္ေပးတာဆိုေတာ့ မေက်နပ္ လည္း လက္ခံရမွာပဲေလ'' ဟု လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊
အမွတ္(၆)ရက္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေျမယာ ၅ ဒသမ ၇ဝ ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသူ
ေဒၚခင္မိုးမိုးက ေျပာသည္။

လက္ရွိေပးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ေန႔စဥ္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္
ေငြေၾကးပမာဏေလာက္ပင္ မရွိသည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္က
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေစာဝင္းက ေျပာသည္။ ''ဒီေျမေတြကို တကယ္လို႔
စီမံကိန္း မရွိဘူးဆိုရင္ ေတာင္သူေတြကို ျပန္အပ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး၊ ေလ်ာ္ေၾကးရဖို႔
စာတင္ထားတာလည္းၾကာၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက စာတင္ခဲ့တာ၊ အဲဒီတုန္းကေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္
ဆိုတဲ့ အသံပဲၾကားခဲ့တယ္၊ အခုမွ ေပးတာက ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတာေပါ့'' ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး
အတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧကအေရအတြက္မွာ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္အရ ေျမဧက
၂၃,ဝဝဝ ေက်ာ္၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္အျဖစ္ သစ္ေတာက်ဴးေက်ာ္ေျမ
ဧက ၃ဝ,ဝဝဝ နီးပါးႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဧက ၈ဝ ခန္႔၊ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၅၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

''ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ က်န္တဲ့ေျမက ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာကိုေတာ့ ျပန္လည္စိစစ္ရဦးမွာေပါ့'' ဟု
ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း