"အစုိးရက တာ၀န္ေပးရင္ မီးကုန္ယမ္းကုန္လုပ္မယ္"

အက္ဖ္ဒီေအ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ေျဖၾကားေနစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အက္ဖ္ဒီေအ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ေျဖၾကားေနစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကုိ ျမန္မာတုိင္း(မ္)သတင္းေထာက္ ထုိက္နႏၵာ၀င္းက
ေနျပည္ေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္။

* အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (အက္ဖ္ဒီေအ) အေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ
ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

အက္ဖ္ဒီေအက ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ဌာနျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္ကိုင္မွ
လံုျခံဳေရးလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစာေတြ၊ ေဆးေတြ၊ အလွကုန္ပစၥည္းေတြကလည္း လူေတြ
ေန႔တိုင္း သုံးေနရေတာ့ ဒါေတြမေကာင္းရင္ တုိင္းျပည္လုံျခဳံေရး ထိပါးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အစားအေသာက္ေတြ၊ ေဆး၀ါးေတြ၊ အလွကုန္ေတြကို ေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရး၊ အရည္အေသြး ျပည့္မီေရးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေနတယ္။ ဘယ္လို
ထိန္းခ်ဳပ္မွာလည္းဆိုေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစဥ္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ၊
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ ကြပ္ကဲထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

* ယခု ဘ႑ာႏွစ္မွာ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းေတြက ဘာေတြျဖစ္ပါသလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္ နည္းဆိုတာ ပထမဆံုး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔
ရိွတယ္။ ဥပေဒေလးခုကို အသစ္ ျပန္ဆြဲေနပါတယ္။ ဇြန္လမွာ ျပည္သူဆီကို အၾကမ္းခ်ျပႏိုင္ေအာင္
လုပ္ေနပါတယ္။ ဒုတိယ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္က ဓာတ္ခြဲခန္းေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက္ဖ္ဒီေအ
အတြက္ ဥပေဒက ညာဘက္လက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဓာတ္ခြဲခန္းက ဘယ္ဘက္လက္ပါ။ ဓာတ္ခြဲခန္းကုိ
ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ဓာတ္ခြဲခန္းပစၥည္း ကိရိယာေတြ ေခတ္မီေအာင္တပ္ဆင္တာ။
ဒုတိယတစ္ခုက ဓာတ္ခြဲခန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အရည္အေသြးပါ။ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ
ဓာတ္ခြဲခန္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ဓာတုဓာတ္ခြဲခန္း ISO နဲ႔
အႏုဇီ၀ဓာတ္ခြဲခန္း ISO ဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဓာတုဓာတ္ခြဲခန္းအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလမွာ
ISO ရၿပီးၿပီ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ANAB(American National Accreditation 
Body) ကေပးတာဆိုလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ပဲရွိတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ယူရပါတယ္။
တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္တိုင္းက ဓာတ္္ခြဲခန္းေတြမွာ ISO ရဖို႔ ၾကိဳးစားမယ္။ အႏုဇီ၀ဓာတ္ခြဲခန္း ISO ရဖို႔
လုပ္မယ္။

တတိယမဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ LINKS လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ FDA အလုပ္က ေစာေစာက
ေျပာသလို ထိန္းခ်ဳပ္ရတဲ့အလုပ္ ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္မုိ႔ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။
မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က Network ေတြ ထူေထာင္ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကို Links
ေခၚပါတယ္။ Network က ျပည္တြင္းရယ္၊ ေဒသတြင္းရယ္၊ ႏုိင္ငံတကာရယ္ဆုိၿပီး သုံးခု ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးကေတာ့ သစၥာရိွမႈပါဘဲ။ ျပည္သူအေပၚ၊ အစိုးရအေပၚ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အတတ္ပညာအေပၚ သစၥာရိွဖို႔ပါ။ ျပည္သူ႔အတြက္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းဖို႔၊ အရည္အေသြးမွန္ဖို႔၊
အဲဒီအတြက္ ဘာမဆို လုပ္ရဲရမယ္၊ မုန္းရင္မုန္းပေစ၊ ဖမ္းမယ္၊ ဆီးမယ္၊ ပိတ္မယ္၊
အဲဒါျပည္သူအတြက္ပါ။ အစိုးရတာ၀န္ေပးရင္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ လုပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕
အတတ္ပညာပိုင္းအတိုင္း တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္တာ။ ဒီအတတ္ ပညာကိုခုတံုးလုပ္ၿပီးေတာ့
လိမ္တာတို႔၊ လွည့္စားတာတို႔၊ ကိုယ္လိုတဲ့ဘက္ ဆြဲေခၚသြားတာတို႔၊ ဒါမ်ဳိး မလုပ္ရဘူး။ အဲဒါ ပီျပင္ဖို႔
ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားေနတယ္။

* ဘတ္ဂ်တ္ရရိွမႈ အေျခအေနလည္း နည္းနည္း ေျပာျပေပးပါ။

ဘတ္ဂ်က္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထင္သေလာက္ ေတာ့ မေပးဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြ
ထက္ေတာ့ နည္းနည္းပိုလာတယ္။ အတိအက်ေတာ့ မေပးဘူး။ နည္းနည္းေတာ့ ပိုလာတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္တယ္ဆိုတာကလည္း လိုရမယ္ရ လံုး၀မတင္ဘူး။ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးမွ
တင္ပါတယ္။ အခု ေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ မဆိုးပါဘူး။ အလုပ္ေတာ့လုပ္လို႔ရတယ္။
ပမာဏကေတာ့ မနည္းဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန တစ္ခုလံုးရဲ႕
၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အက္ဖ္ဒီေအက သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။

* အခုလက္ရိွမွာ ေဆး၀ါး၊ အစားအေသာက္သာမက ေရသန္႔လုပ္ငန္းေတြကိုပါ
ပိတ္တာေတြ ၾကားသိလာရပါတယ္။ ေရကုိေတာင္ စိတ္ခ်လက္ခ် ေသာက္လို႔မရတဲ့
အေနအထား ျဖစ္ေနျပီလား သိခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္ေတြဟာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့
အဆင့္အတန္းမ်ဳိးေပါ့။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ တိုင္းျပည္ေတြမွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္အႏၲရာယ္က ႀကီးမားတယ္။
သုေသသနလုပ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ထိန္းေၾကာင္းမယ့္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္
အစီအစဥ္ေတြကို ဒီဘ႑ာႏွစ္မွာ ပိုလုပ္မယ္။ ပညာလည္းေပးမယ္၊ ၾကပ္မတ္တာလည္းပိုလုပ္မယ္။
ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊
ေထြအုပ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္မယ္။ ေနာက္ ေဆး၀ါးအတုကိစၥေလးေတြ ရွိေနဆဲပဲ။
ေရသန္႔ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာစိစစ္ေနတယ္။ ေရသန္႔ေတြ မိႈလိုေပါက္ေနတာ၊
ေသခ်ာထိန္းခ်ဳပ္ပါဆိုၿပီးေတာ့ အစိုးရကလည္း ေျပာတယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ေျပာတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၾကားထဲမွာ ညပ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေၾကာက္ပါဘူး။ လုပ္သင့္တာ လုပ္ရမယ္။

* အက္ဖ္ဒီေအအေနနဲ႔ လက္ရိွရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲရိွရင္လည္း ေျပာျပေပးပါ။

အက္ဖ္ဒီေအက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ရိွခ့ဲေပမဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္မွာမွ သီးျခားဦးစီးဌာန
ျဖစ္လာတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ လူ ၆၆၅ ေယာက္ရွိေပမဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ က်မွ ဖြဲ႕စည္းပုံအတုိင္း
လူအျပည့္ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလူ ၆၆၅ ေယာက္နဲ႔ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးကုိ လႊမ္းျခံဳေဆာင္ရြက္
မေပးႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို တိုးလိုက္တယ္။ ၂,၈၇၅ ေယာက္ျဖစ္လာတယ္။
ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ေနာက္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ သြားေနပါတယ္။ အရမ္းနည္းပါတယ္။ ဒါ စိန္ေခၚမႈ
တစ္ခုပါ။ မိဘျပည္သူအေပါင္းကို ေတာင္းဆိုခ်င္တာတစ္ခုက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အားေပးတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အက္ဖ္ဒီေအ ၀န္ထမ္းအားလုံး ေန႔ေရာညပါ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘျပည္သူေတြ
မပါပဲနဲ႔ေတာ့ ေဆာရီးပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ မိဘျပည္သူက
ဘယ္လိုပါေပးရမလဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ခုအား ပါေပးရမယ္။ တစ္ခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ အက္ဖ္ဒီေအရဲ႕
ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈေတြကုိ အားေပးေနပါ။ ေရသန္႔ေတြ ဖမ္းေနတယ္ဆို ၀ိုင္းအားေပးေပးပါ။
ေဆးဖမ္းရင္လည္း ၀ိုင္းအားေပးေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အဲဒီ အားေဆးက အရမ္းလိုတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း