ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသးဟုဆုိ

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုမႈအခ်ဳိ႕
ရွိေနေသာ္လည္း တရားဝင္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသးသက့ဲသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း
မရွိေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

''တရားဝင္ ေျပာၾကားထားတာေတာ့ မရွိဘူးခင္ဗ်။ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း မရွိေသးပါဘူး'' ဟု
အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ယမန္ေန႔တြင္
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာ သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္၊ ဒုတိယဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ
၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္
လက္ခံေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္စဥ္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတုိးေရးအတြက္သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိခ့ဲေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတုိးမည္ဆုိေသာသတင္းမ်ား
ထြက္ေပၚေနျခင္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''လစာတုိးေပးဖုိ႔ရွိတယ္ ေျပာတယ္။ ခန္႔မွန္းကေတာ့ ဧၿပီလလုိ႔ဆုိတယ္။ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္၊
ျဖစ္ခ်င္မွလည္း ျဖစ္မယ္ေပါ့။ မတ္လတုန္းက အထက္အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ ေျပာတာကုိ
အထက္လူႀကီးက ျပန္ေျပာ ျပတယ္'' ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊
ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကလည္း ဝန္ထမ္းမ်ား
လစာတိုးေပးေရးသည္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေရး အေျခအေနအရ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဝင္ေငြထြက္ေငြအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနက လိုေငြျပ
ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း ဒီဟာအတြက္
တင္ျပထားတာ မရွိဘူးဆိုေတာ့ ဒါက မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ ထင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားတိုးျမင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၅ ၂ဝ၁၆ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနက္ဆုံးေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေဝးလံေခါင္သီၿပီး သြားလာေရးႏွင့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာ ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိသည့္
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁ဝ က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏႈန္းႏွစ္ဆတိိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကို
ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ခြင့္ျပဳခ့ဲေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အပုိေထာက္ပံ့ေၾကး
က်ပ္သုံးေသာင္းစီတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လစာႏႈန္းထားကုိ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း
တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း လစာႏႈန္းမ်ားကို က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္
ေန႔စားလုပ္ခမ်ားကိုလည္း က်ပ္ ၁,၇ဝဝမွ က်ပ္၂,ဝဝဝ သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးခ့ဲသည္။ ယခင္
အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆုံးဘ႑ာႏွစ္တြင္ လစာႏႈန္းအမ်ားအျပား တိုးျမႇင့္ေပးခ့ဲသည္။

''မထင္ဘူး။ လက္ရွိအေနအထားအရေတာ့ မထင္ေသးဘူး''ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဆြတင့္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း