တတိယေျမာက္ မိုးေလဝသေရဒါ ေမလတြင္ တပ္ဆင္ျပီးစီးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ က႑တြင္ မုန္တိုင္းမ်ား၏တည္ေနရာ၊ ျပင္းအားႏွင့္
ေရြ႕လ်ားမႈလမ္းေၾကာင္း မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက
မိုးေလဝသ ေရဒါသုံးလုံး ေထာက္ပ့ံကူညီေပးထားရာ တတိယေျမာက္ေရဒါကို လာမည့္ေမလ တြင္
တပ္ဆင္ၿပီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ဦးဝင္းခန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

ပထမေရဒါကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းျပင္ရြာတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက
တပ္ဆင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေရဒါကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ကမၻာေအးတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက
တပ္ဆင္ခ့ဲကာ တတိယေျမာက္ေရဒါကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ေမလအတြင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးေရး
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္၌ ယခုလ ၁ဝ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏
တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေရဒါမ်ားေၾကာင့့္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို သုံးနာရီလွ်င္တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ေန႔ရွစ္ႀကိမ္
ရွာေဖြေထာက္လွမ္းႏိုင္ ခ့ဲေၾကာင္းလည္း ဦးဝင္းခန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ အမ်ားဆုံးၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ႏိုင္ငံ ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္
ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆုံး ေနရာတြင္ ရွိေနရာ ယခုတပ္ဆင္ေသာ မိုးေလဝသေရဒါမ်ားသည္
မုန္တိုင္းမ်ား ကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ အလြန္
အေရးပါေၾကာင္းလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္း မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရဟတ္ယာဥ္ဝယ္ယူႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ရဟတ္ယာဥ္ဝယ္ယူေရးကို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ႀကီးၾကပ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိ သက့ဲသို႔ မုန္တိုင္းမ်ား၏
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ေနာက္ဆက္တြဲဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို
ႏွစ္စဥ္နီးပါး ၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဦးစီးဌာနတြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံံေငြက်ပ္ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံထားရွိေၾကာင္း
အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြအျဖစ္လည္း ယမန္ႏွစ္တြင္
က်ပ္ဘီလ်ံ၂ဝ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္လည္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၂ဝ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

အဆိုပါခြင့္ျပဳေငြမွာ အမ်ဳိးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ
ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးစီးဌာနအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအပါအဝင္
သဘာဝေဘးမ်ားတြင္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳ
ေငြက်ပ္ ၂၆ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရွိသည္ဟု ဦးစုိးေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း