ေနျပည္ေတာ္ ေရႊန႔ံသာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေမလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊနံ႔သာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို လာမည့္ေမလတြင္
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ဦးေက်ာ္လင္းက ေနျပည္ေတာ္၌ ယခုလ ၁ဝ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏
တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္္းပြဲတြင္
ေျပာၾကားသည္။

က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္တန္ဖိုးရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွစ္လုံးကို ေနျပည္ေတာ္ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေရႊနံ႔သာရပ္ကြက္တြင္ အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံကိန္းကာလအတြင္း စတင္တည္
ေဆာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးနီးပါး ၿပီးစီးၿပီျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ေမလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရႊနံ႔သာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကုိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ အနိမ့္ဆုံးဝန္ထမ္းမ်ားပင္
ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ အိမ္ခန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ နမူနာအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းၿပီး
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတြင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၈ဝ ရွိသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

''အိမ္ခန္းေတြေရာင္းခ်ရာမွာလည္း ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူေတြ၊ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းေတြ၊
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြ၊ ပင္စင္စားေတြကို ဦးစားေပးစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ၿပီး
ျပည္သူေတြအိမ္ရာဝယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က
အိမ္ရာအေပါင္ ေခ်းေငြစနစ္ (Housing Mortgage Loan) နဲ႔ ရွစ္ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အထိ
ဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်အိမ္ရာမ်ားကို
ေနျပည္ေတာ္တြင္သာမက ရန္ကုန္၊ မုံရြာ၊ မေကြး၊ ပုသိမ္တို႔တြင္ပါ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ
ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ျပည္သူလူထုထံေရာင္းခ်သြားႏိုင္ေရး
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ခန္းမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အိမ္ခန္း ၈ဝ၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ခန္း ၈,၇၁၂ ခန္း၊ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ခန္း ၄၄ဝ၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္
အိမ္ခန္း ၃ဝ၄ ခန္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ခန္း၆၇၆ ခန္း စသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္း
အိမ္ခန္းေပါင္း ၁ဝ,၂၁၂ ခန္း ရွိသည္။

အိမ္ရာျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Redevelopment) ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၁ လမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ လင့္လမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္
စိတၱရမဟီအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းကိုလည္း Redevelopment ျပဳလုပ္ရန္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္း၊
တန္ဖိုးမွ် အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂,၂ဝ၈ ခန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္
ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ခန္း ၈ဝဝ တည္ေဆာက္ေပးခ့ဲသည္ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွKookmin ဘဏ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ MUT ၊ JHF ဘဏ္မ်ားႏွင့္
နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးကာ နည္းပညာပိုင္းတြင္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္ အိမ္ရာအေပါင္
ေခ်းေငြမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ကိုရီးယားဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္
အိမ္ရာျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာအသစ္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးထုတ္ေခ်းႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ
တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း