လုပ္သား ငါးေထာင္ခန္႔ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အလုပ္သမား
ငါးေထာင္ခန္႔ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္
ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ၾကီးဌာမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က
ေမ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အလုပ္အကိုင္ေနရာတိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ
လက္ရွိတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ၂၅ မ်ိဳးအတြက္
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ငါးေထာင္ခန္႔အား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာတို႔က ပူးေပါင္းျပီး
ပန္းရံ၊ လက္သမား၊ ဝရိန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား ႏွစ္ေထာင္ခန္႔အား ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္
ထုတ္ေပးေရး အဆိုျပဳထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း