‘ဒီမိုကေရစီ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ’ တို႕ကို သင္ရိုးညႊန္းတန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ အဆိုတင္သြင္း

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

‘ဒီမိုကေရစီ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ’ တို႕ကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ
သင္ရိုးညႊန္းတန္း၊ အေထြေထြဘာသာရပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား
တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕က ျပန္လည္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀း၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခ်က္သံုးခ်က္ကို အေထြေထြဘာသာရပ္အတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး မူလတန္း၊
အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႕တြင္ သင္ၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း
၄င္းက ဆိုသည္။

“ကြ်န္မတို႕ႏုိင္ငံဟာ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသေအာင္ သင္ေပးတဲ့ ပညာေရးစနစ္မရွိတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ့ပါၿပီ၊
ဒါေၾကာင့္ ဒီေခါင္းစဥ္ သံုးခုကို သင္ရိုးညႊန္းတန္း အေထြေထြဘာသာရပ္ထဲမွာ ထည့္သြင္း
သင္ၾကားေပးေစလိုပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေစလိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူထဲက ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္
ျပည္သူက တင္ေျမွာက္ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိမွ ေအာင္ျမင္မည့္ စနစ္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ အရင္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမွ ဒီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရပါမယ္၊
တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးသေဘာမတူခဲ့ရင္လည္း သေဘာမတူတာကို လက္ခံၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔အတြက္
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္တဲ့ အေလ့အထကိုငယ္စဥ္ကပင္ က်င့္သံုးတတ္ၿပီးပန္းတိုင္ကို
အေရာက္သြားရမွာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာသည္။

မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအရ လိင္ပညာေပးျခင္းကို
မိဘကသားသမီးကို သင္ၾကားမေပးၾကေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မတုိင္ခင္ လိင္မသမာမႈမ်ား
က်ဴးလြန္ၾကသည့္အခါ မ်ိဳးပြားအဂၤါ ထိခိုက္ျခင္း၊ ပိုး၀င္၍ ေသြးအဆိပ္တက္ျခင္းႏွင့္ ေသြးသြန္၍
အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကကာ ဒုကၡေပါင္းစံုႀကံဳေတြ႕ၾကေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ ကိုယ္၀န္ ရရွိၾကတဲ့အခါ ဆရာ၀န္ထံ ဖ်က္ဖို႕
လာၾကပါတယ္၊ ဆရာ၀န္က က်င့္၀တ္အရ မဖ်က္ေပးရင္ ဖ်က္ခ်င္တဲ့ဆီမွာ ဖ်က္ေပးသူနဲ႕ ဖ်က္ခ်င္သလို
ဖ်က္လာတဲ့ အခါမွာဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြနဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားဆံုးရံႈးၾကရပါတယ္” ဟု
ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေျပာသည္။

လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ငယ္စဥ္အခါကတည္းက ကိုယ္က်င့္တရားကို သိရွိေစရန္ သင္ေပးခဲ့ပါက
ျပည္သူ႕ ေငြသန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ိဳးလည္း မရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ေနရာတိုင္းတြင္
စိတ္အခန္႕မသင့္သည္ႏွင့္ လူသတ္ေနေသာ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး ေငြကိုျဖစ္ေစ၊
လူကိုျဖစ္ေစယူေနေသာ အမႈမ်ိဳးလည္း မရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕နီတိကိုသင္ၾကားေစလိုသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၄င္းက ေျပာသည္။

“ငယ္စဥ္ကတည္းကသာ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေပးခဲ့ရင္ မူးယစ္ေဆးစြဲၿပီး ခိုးမႈ၊
လုယက္မႈ၊ အိမ္အခြံ႔ခ်ည္းက်န္ေအာင္ ေရာင္းစားမႈမ်ိဳးလည္းရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လိင္မသမာမႈေတြ
မက်ဴးလြန္ေတာ့တဲ့အတြက္ မုဒိမ္းမႈ၊ သူမ်ားအိမ္ေထာင္ကိုဖ်က္ဆီးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈနဲ႕
အရြယ္မေရာက္ေသးသူေတြကို မုဒိမ္းက်င့္မႈစတဲ့ စက္ဆုပ္ဖြယ္အျဖစ္မ်ိဳးေတြလည္း
ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက
ေျပာသည္။

ယခုတင္သြင္းသည့္ အဆိုသည္ ကုသမဂၢ၏ SDG Goals ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္အနက္
စတုတၳအခ်က္ျဖစ္ေသာ Quality Education ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း
ပညာေရးအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္အျဖစ္ သင္ရိုးညႊန္းတန္းႏွင့္ သင္ရိုးမာတိကာမ်ား ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္၊
ဘ၀တြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာဘာသာရပ္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
သင္ခန္းစာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္းက ဆိုသည္။

ယခုအဆိုသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္
အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအမွတ္(၇)မဲဆႏၵနယ္၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမေသာင္း ကေထာက္ခံခဲ့သည္။

အဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံအမည္ စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒
မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း