တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈေပါင္း ၆၀၉ မႈကို
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က
ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"၁၀ လအတြင္း အမႈေပါင္း ၆၀၉ မႈကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူခ့ဲၿပီး ဒဏ္ေၾကးစုစုေပါင္း
က်ပ္သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္
၎က ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ဌာနက စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ တာ၀န္သိျပည္သူမ်ားကလည္း တိိုင္ၾကားလာပါက
အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒအရ "ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ မည္သူမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို
သြယ္တန္း ရယူျခင္း၊ ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရ"ဟု တားျမစ္ထားသည္။

အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ သုံးသိန္းအထိ
ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းျပစ္မႈမ်ဳိး ထပ္မံ က်ဴးလြန္ပါက ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း