ကမာၻ႕ႏြားႏုိ႔ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အစီအစဥ္တစ္ခု လႊတ္ေတာ္ရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့

အာဟာရျဖည့္ႏြားႏို႔ ေသာက္သံုးေနသည့္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း တစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အာဟာရျဖည့္ႏြားႏို႔ ေသာက္သံုးေနသည့္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း တစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ႏြားႏုိ႔ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Dutch Lady အာဟာရျဖည့္ႏြားႏို႔
တိုက္ေကြ်းျခင္း အစီစဥ္တစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၀န္း အတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပါေမာကၡဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းျမင့္က
ႏြားႏို႔ေသာက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားကို အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း