ျမန္မာ့ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ႏွင့္
ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ေရးဆြဲထားတာ
ျဖစ္ေပမဲ့ လိုအပ္ခ်က္က ရွိေနပါေသးတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႕
ေပးပို႕ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တို႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္တြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးက ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ပညာရွင္စံုေလ ပိုေကာင္းေလပါပဲ၊ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီဥပေဒဟာ
ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံမွာ
ကုန္းနယ္နိမိတ္ဆိုတာ အၿပီးသတ္ကန္႕သတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ေရနယ္နိမတ္ဆိုတာဟာ
ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လို႕ရတယ္၊ ဒီဥပေဒျပ ႒ာန္းမွာကို အိမ္နီးခ်င္း ေရနယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက
အင္မတန္သတိႀကီးစြာနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္ ” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ ဆိုသည္ထက္ ယခုကဲ့သို႕
အသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသည္။

သေဘာထားကြဲလြဲၾကသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ေရယာဥ္
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥ၊ တည္ဆဲဥပေဒအရ ငါးအပါအ၀င္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား၊ အပင္မ်ားကို ဖမ္းယူ၊
စုေဆာင္း၊ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ မူးေမ့ေစျခင္း၊ ေသေစျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရႈံးနစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္းကိစၥတို႕ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္
အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ပညာရွင္ ေျခာက္ဦးတို႕ျဖင့္ ျမန္မာ့ပိုင္နက္
ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဦးေမာင္ျမင့္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဥပေဒအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္၊ ပညာရွင္နဲ႕ တိုင္ပင္သင့္တယ္
ဆိုတာကိုေတာ့ အမွန္တိုင္းေျပာရလို႕ရွိရင္ တစ္ကယ့္ကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ထားၿပီးသား၊
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္လာၿပီဆိုကတည္းက ပညာရွင္ေတြ အကုန္လံုးပါၿပီးသား၊
ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေပါ့ေပါ့ဆဆ၊ လြယ္လြယ္ကူကူ ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေလာက္နဲ႕
ေရးဆြဲထားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ပညာရွင္ေတြကလည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ
ဒီေပၚ(လႊတ္ေတာ္)ကို ေရာက္လာတာပါ” ဟု ၄င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပိုင္နက္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ားဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္
အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္းတို႕ကို
ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း