ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေခတ္မီလက္နက္ကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းထား

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီလက္နက္ ကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းေပးလ်က္ရွိရာ
လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဒ႐ုန္းပ်ံသန္းမႈကို ရပ္တန္႔ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္စက္၊ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္
က်ည္ဆန္ဖမ္းယူသည့္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေပးထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ယခုလ ၂၆ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

"လက္ေဗြရာစနစ္၊ Social Forensic (မႈခင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရး၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား စစ္ေဆးသည့္ပစၥည္း)၊
ပုံရိပ္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည့္ Portable X-Ray စက္၊ Hand Held Explosive
Sniffer (လက္ကိုင္သုံးေပါက္ကြဲပစၥည္းအနံ႔ခံစက္)၊ Drone ပ်ံသန္းမႈကို ရပ္တန္႔ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တ့ဲ
Sky net Anti-Drone System စက္၊ Video Pole Camera, Bullet Catcher Collection
Chamber (ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ က်ည္ဆန္ကို ဖမ္းယူသည့္ပစၥည္း)တို႔ကို ၀ယ္ယူျဖည့္တင္း
ေပးခ့ဲေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မႈခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ တိက်ေသာ အေျဖရရွိႏိုင္ရန္
သိပံၸနည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္တင္းလ်က္ရွိရာ ၿပီးခ့ဲသည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္
တြင္လည္း လက္နက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေပါက္ကြဲယမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ေသးငယ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊
ေငြတု စစ္ေဆးသည့္စက္မ်ား အပါအ၀င္ Computer Forensic, Network Forensic,
Video Forensic အမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိးကို ၀ယ္ယူခ့ဲသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္မွျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခိုင္ ကမူ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ရဲႏွင့္ျပည္သူ အခ်ဳိးနည္းသည့္အျပင္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

"ခုလက္ရွိျဖစ္ေနတ့ဲ အေနအထားအရဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေပမဲ့ ယူနီေဖာင္း
မလုံေလာက္ဘူးလို႔ သိရတယ္။ သူတို႔ ကိုင္ထားတ့ဲ ေသနတ္နဲ႔ အေရးနဲ႔အေၾကာင္းနဲ႔
ပစ္ရမယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီေသနတ္နဲ႔ ပစ္ေပါက္႐ုံပဲ ရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ
မေသသင့္ဘဲ ေသခ့ဲရသလို ျပည္သူေတြအတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာပါ"ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္အသုံးျပဳသည့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ လက္နက္မ်ားအစား ေခတ္မီေမာင္းျပန္လက္နက္မ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ လူစုလူေ၀းမ်ားကို လူစုခြဲရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး
လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူၿပီး အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္
ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲေလ့က်င့္ေရး
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္သက့ဲသို႔ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကို တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္မူ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စစ္ကိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေခတ္မီလက္နက္မ်ား
တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။

ဓာတုေဗဒစစ္ေဆးေရးဌာနမွ အရာထမ္းငါးဦးႏွင့္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိ သုံးဦးကုိ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔
ဒီအင္န္ေအဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာသင္တန္း တက္ေရာက္ေစခ့ဲကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒီအင္န္ေအ
ဓာတ္ခြဲခန္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၇၂,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေသာေၾကာင့္
ရဲႏွင့္ ျပည္သူ အခ်ဳိးမွာ အလြန္နည္းပါးေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခိုင္က
ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရဲတစ္ဦးလွ်င္ ျပည္သူ ၄၀၀ အတြက္ လုံျခဳံေရး တာ၀န္ယူရေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ရဲတစ္ဦးက ျပည္သူ ၁,၂၇၀ ကို လုံျခဳံေရး တာ၀န္ယူေနရေသာေၾကာင့္
လုံေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈကို မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ရဲကင္းႏွင့္ရဲစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ တင္ျပမႈ
မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း နယ္ေျမအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးသာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရေၾကာင္း၊
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က မျဖစ္မေန ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ခြင့္ျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ နယ္ေျမရဲစခန္း၊
နယ္ေျမရဲကင္း စုစုေပါင္း ၁,၂၅၁ ခုရွိေသာ္လည္း ၁,၁၂၆ ခု ကိုသာ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း